Socialdemokraterna driver fram en tudelning av SverigeI dag är det tio år sedan Alliansregeringen tillträdde och inledde två mandatperioder av viktiga reformer för jobb och trygghet.
På två år har nu detta förändrats. Om detta skriver Annie Lööf.

Under Alliansregeringens tid skapades mer än 300 000 nya jobb. Utanförskapet minskade trots att vi gick igenom en djup finanskris. Arbetslinjen befästes och viktiga satsningar på bredbandsutbyggnad, ROT och RUT öppnade nya möjligheter till jobb och företagande i hela landet. Valfriheten utökades, bland annat genom lag om valfrihetssystem och vårdvalet. Att välja omsorg och vart man vänder sig när man är sjuk har blivit en rättighet för allt fler.

Genom att föra en politik med fokus på jobben visade Alliansen att det är möjligt att göra stora satsningar på skola, vård och omsorg samtidigt som människor får behålla mer av sin lön. Sänkt skatt för jobbskapande företag och för de med låga inkomster ledde till fler i arbete och därmed, år för år, högre skatteintäkter till skola, vård och omsorg. 2014 hade kommuner och landsting 100 miljarder mer att röra sig med jämfört med när Alliansen tillträdde.

Under Alliansregeringens tid var förtroendet för regeringen och för det politiska systemet högt och valdeltagandet ökade stadigt. På två år har detta förändrats. Sedan regeringsskiftet har förtroendet för regeringen minskat drastiskt. Allt fler ser negativt på Sveriges utveckling. Vi är nu halvvägs in i mandatperioden. Politiskt är det inte längre företagens villkor och jobben som står i fokus. Den reformagenda Alliansen stod för har bytts ut mot en stridsförklaring mot jobben.

Regeringens brist på ledarskap blir allt tydligare. Två år av rödgrön regeringspolitik har slagit hårt mot jobben och tryggheten. Trots högkonjunktur växer utanförskapet. Socialdemokratin står fast vid ständiga skattehöjningar, skenande offentliga utgifter och nya regleringar. Detta är alarmerande.
På punkt efter punkt får regeringens politik allvarliga konsekvenser i människors vardag:

  • Företagarfientlig politik

Regeringen har radat upp förslag som får stora konsekvenser för landets företagare. Valfriheten hotas när omtyckta välfärdsföretag som levererar vård med hög kvalitet kan tvingas lägga ned för att regeringen ställer sig bakom förslaget om vinsttak. Sex av tio småföretag stängs ute från offentliga upphandlingar då regeringen kräver kollektivavtal av alla. Kilometerskatten riskerar att innebära en ökad kostnad på 26 kronor per mil för ett åkeriföretag, och med förslaget om kvotering i börsbolagsstyrelser utmanar regeringen återigen äganderätten och företagens möjligheter att själva bestämma över sin verksamhet. Detta kan inte ses som annat än en stridsförklaring mot jobben.

  • 28 miljarder i skattehöjningar

Sedan 2014 har skatterna på jobb och företagande höjts med 28 miljarder. Trots socialdemokratiska vallöften om att inte höja skatten för vanliga löntagare så kommer allt fler som jobbar få mindre kvar i plånboken. Det handlar om allt från stenhuggare och gruvarbetare till präster och poliser. Stora grupper av människor i dessa och många fler yrken drabbas direkt av skattehöjningarna. Det sker i ett Sverige som redan har världens högsta marginalskatter. Höjda arbetsgivaravgifter drabbar småföretag, unga, nyanlända och de slår med precision mot jobben och de som behöver jobben bäst – de arbetslösa och de som lever i utanförskap. Regeringen kan inte luta sig mot högkonjunkturen, de måste formulera en politik som håller även när den ekonomiska utvecklingen bromsat in.

  • Tudelning av Sverige

Regeringen blundar för ett av de största samhällsproblemen, nämligen att Sverige delas. Klyftan går mellan dem som har jobb och dem som står långt från arbetsmarknaden. Regeringens egna beräkningar visar att en miljon människor kan befinna sig i utanförskap till 2020. Detta innebär att Sverige riskerar att få en ny underklass, fast i bidragsberoende. Ska denna utveckling brytas måste vi inse att alla jobb behövs, då behövs genomgripande reformer. Sänkta kostnader för företagen, en utbyggd tjänstesektor och fler enkla jobb utan krav på längre utbildning. Fler enkla jobb är en nödvändighet för att motverka tudelningen, men inte heller här lyckas inte regeringen ta ledarskap och bidra till att fler jobb för nyanlända och unga kan växa fram.

Den politik som Stefan Löfven står för leder åt fel håll. Centerpartiet prioriterar konsekvent satsningar på jobb och företag. Vi står upp för att företagen ska få lägre kostnader och vanligt folk mer i plånboken. Med fler som jobbar kommer också mer skatteintäkter och mer resurser till skola, vård och omsorg.

Sverige behöver en ny väg framåt. Sverige behöver ansvarstagande och handlingskraft och ett ledarskap som tar Sveriges utmaningar på allvar.

Annie Lööf, Partiledare Centerpartiet