Centerpartiet lokalt

Centerpartiet tar emot 5000 namnunderskrifter för fler poliser

I somras tog Centerpartiet i Kalmar län initiativet till en namninsamling för ökad trygghet och fler poliser.
Under ett besök i länet fick Johan Hedin, Centerpartiets rättspolitiska talesperson, ta emot alla de drygt 5000 namnunderskrifterna.
- Det är ett jättebra initiativ och jag är mycket imponerad av det arbete som centerkretsarna har gjort i detta, säger Johan Hedin.

Från många håll i hela landet kommer oroande signaler om att polisen inte klarar av att upprätthålla tryggheten. Många poliser slutar och för de som är kvar blir arbetsvillkoren allt mer ansträngda.

Polisen är mitt uppe i en omorganisation som har blivit besvärligare än vad man tidigare hade trott. På vissa håll lyckas man inte bemanna upp enligt plan och på andra saknas material. Poliskontor läggs ner och poliser flyttas runt på ett sätt som kan verka rimligt på papperet, men som får allvarliga konsekvenser för polisens förmåga att göra sitt viktiga arbete.

Situationen för den svenska polisen framträder som allt mer ansträngd och det är en utveckling som enligt Johan Hedin måste brytas.
- Ännu finns gott hopp för att det som inte fungerar kan rättas till, men det måste göras nu, vi har inte tid att vänta. Det är bra att regeringen äntligen lyssnar på oss och andra som länge har krävt att polisen måste sätta rimliga budgetförutsättningar, men det är synd att satsningen knappt ens är halvhjärtad och det är allvarligt att de enda betydande tillskotten ligger långt fram i tiden. Polisen behöver resurserna redan nu och det är också därför Centerpartiet har anslagit mer än en halv miljard redan under nästa år, att jämföras med regeringens hundra miljoner, säger Johan Hedin.

Totalt under närmaste fyraårsperiod anslår Centerpartiet mer än en miljard mer än vad regeringen gör, men bara ett resurstillskott kommer inte att lösa polisens kris. Det krävs också ledarskap. Dels inom polisorganisationen, men även politiskt.
- Regeringen måste berätta hur de avser hantera den uppkomna situationen. Det måste finnas tydliga svar på vad regeringen förväntar sig av polisen, vilken förmåga de ska ha, hur den förmågan ska förvärvas, samt förstås hur ansvar kan kopplas till dessa förväntningar. Därför har Centerpartiet begärt en så kallad aktuell debatt i riksdagen om just detta, säger Johan Hedin.

Debatten äger rum den 27 september och Centerpartiet kommer då att företrädas av partiordförande Annie Lööf.
 
Läs mer:
Annie Lööf: Vi kallar regeringen till aktuell debatt om polisen
Lööf och Hedin: ”Sluta ducka Stefan Löfven”
Annie Lööf tar strid för ökad trygghet
Centerpartiet är initiativtagare till blåljusuppropet och samlade även då in namninsamlingar