Så kan vi minska antalet tvångsförflyttningar av asylsökande

När asylboenden töms kan asylsökande tvingas flytta tvärs över hela landet, ibland helt i onödan.
Därför borde kommunerna få möjlighet att ta över ansvaret för de asylsökandes boende och etablering, så att en kommunplacering sker från första dagen.
- Det är upprivande för de som drabbas och det riskerar att skada integrationen i samhället. Barn plockas ur de skolor där de äntligen funnit en trygg punkt i tillvaron, säger Johanna Jönsson.
 
Förra hösten kom fler asylsökande till Sverige än någonsin tidigare. Migrationsverket utsattes för en enorm prövning, inte minst med att få fram sovplatser.

En konsekvens av det är att ett stort antal asylboendet över hela landet nu töms och människorna som bott där måste därför flytta – ibland helt i onödan.
Med anledning av det skriver Johanna Jönsson, integrations- och migrationspolitisk talesperson för Centerpartiet, i Dagens Samhälle.

Hon lyfter fram behovet av att kunna justera missar i upphandlingar i efterhand istället för att stänga ett helt boende, Dessutom bör kommunerna ta över ansvaret för boende och etablering.

Båda dessa åtgärder skulle minska de onödiga förflyttningarna av människor.
- I den akuta situation som nu pågår är det enormt viktigt att Migrationsverket i så stor utsträckning som möjligt försöker hitta alternativa boenden i närområdet, med särskilt fokus på barnfamiljer och personer som etablerat sig lokalt, säger Johanna Jönsson.