Centerpartiet lokalt

Annie Lööf firar 5 år som partiledare

I dag är det fem år sedan Annie Lööf tog över som partiledare för Centerpartiet. Det var vid stämman i Åre, den 23 september 2011, som Maud Olofsson både bildligt och bokstavligt lämnade över stafettpinnen till Annie Lööf. Under de gångna fem åren har mycket hunnit hända. Vi fick en pratstund med jubilaren själv för att höra hur hon ser på sina fem första år som partiledare.

- Jag blir glad och stolt när jag ser tillbaka på den resa partiet gjort, vad vi fått igenom och hur vi utvecklats som parti. Vi är idag ett av Sveriges tydligaste partier, säger Annie Lööf. - Centerpartiet har under de senaste fem åren gått från att vara landets mest otydliga parti till att bli ett av de absolut tydligaste. Idag vet människor att Centerpartiet står för ett nytt och tydligt ledarskap när det kommer till jobben, tryggheten, resultat för miljön och att hela landet ska leva, säger Annie Lööf.

Annie Lööf gick från att vara riksdagsledamot och ekonomiskpolitisk talesperson till att bli näringsminister och en av de partiledare som svenska folket har absolut högst förtroende för. Men vad tycker hon själv har varit höjdpunkterna under de år som gått?
- Det finns faktiskt en hel del att välja på, men självklart är tiden som minister något jag bär med mig. Att Centerpartiet då satte avtryck i regeringen och bland annat såg till att vi fick över 300 000 nya jobb, att mer än hälften av Sveriges energikonsumtion idag kommer från förnybara energikällor och att vi satsade på företagandet, på bredband och service i hela landet är jag stolt över, säger Annie Lööf.
- På det personliga planet har det också hänt mycket, inte minst tänker jag på att jag och min man fått en dotter. Att få vara mamma till Ester, det är det ju inget som slår. Det är fantastiskt att få se henne utvecklas och hela tiden lära sig nya saker fortsätter Annie Lööf.

- Sedan finns det andra politiska framgångar som jag är glad över att ha fått vara en del av. EU-valet 2014, där vi var näst intill uträknade och sedan kom tillbaka och gjorde vårt bästa EU-val på 19 år. Att vi har varit med och tagit ansvar i för landet viktiga frågor som migration, försvar och energi och att vi ligger på eller över vårt valresultat i opinionsmätningarna nu efter valet, fortsätter Annie Lööf.

Finns det då saker som Annie Lööf är mindre nöjd med under dessa fem år?
- Självklart hade jag velat vinna valet 2014, tillsammans med Alliansen, och fått fortsätta genomföra Centerpartiets politik och utveckla Sverige till det bättre. Sedan har det varit turbulenta tider ibland, såväl externt som internt, men jag är övertygad om att det har stärkt oss som parti och gjort att vi är än mer redo att ta över regeringsmakten 2018, säger Annie Lööf.

- För mig är det viktigt att kunna stanna upp, se tillbaka på roliga och i många fall framgångsrika fem år, men att sedan rikta blicken framåt igen. Centerpartiet ska bli ännu tydligare, vi ska växa och få mer inflytande och rusta oss för att möta väljarna i valet 2018. Få väljarnas stöd för ett nytt ledarskap för Sverige. Den resan börjar idag på förtroenderådet och jag ser fram emot att vara en del av den resan, avslutar Annie Lööf.