Nu lägger vi om vår skattepolitik

Nu lägger vi om vår skattepolitik för att nå dem som har svårast att få jobb.  I Centerpartiets skuggbudget ersätts sänkningen av arbetsgivaravgifterna för unga med ett ingångsavdrag.  "Vi har lyssnat på IFAU och korrigerar nu de brister som den tidigare reformen hade", skriver Annie Lööf, Martin Ådahl och Emil Källström i SvD.

Mitt i högkonjunkturen fördjupas nu klyftan i Sverige mellan de som har jobb och de som står utanför. För att övervinna detta krävs kraftfulla reformer för fler jobb.

Det gäller inte minst för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. För att råda bot på det halverade Alliansregeringen arbetsgivaravgifterna för unga, vilket innebar att ungdomsarbetslösheten föll med nästan sex procentenheter.

Trots dessa siffror har det funnits kritik mot reformen. Utgångspunkten för kritiken har varit en studie från IFAU (Institutet för Arbetsmarknadspolitisk och Utbildningspolitisk Utvärdering). Den studien lider av att den grundas på data från perioden under och strax efter Finanskrisen, då väldigt få jobb skapades. Men det finns ändå relevant kritik. IFAU pekar bland annat på att sänkningen kan ha varit för bred och ”för liten för att kompensera för den risk det innebär att anställa outbildad och oerfaren arbetskraft.”

I Centerpartiets budgetmotion utvecklar vi därför Alliansens reform. Sänkningen av arbetsgivaravgiften för alla unga ersätts med ingångsavdrag. Det innebär att vi helt tar bort arbetsgivaravgiften för alla som gör sina två första år på arbetsmarknaden, för de första 16 000 kronorna av månadslönen.

Vi har lyssnat på IFAU och korrigerar nu de brister som den tidigare reformen hade:

  • Mer träffsäker. Vi koncentrerar slopandet av arbetsgivaravgifterna till den mest utsatta perioden, de första åren när en person försöker ta sig in på arbetsmarknaden. Vi koncentrerar också ingångsavdraget till dem med lägst lön, genom att den gäller de första 16 000 av lönen. Därmed träffar vi dem som i dag har svårast att få jobb.
  • Mer kraftfull. Nu slopar vi, i stället för att bara sänka, arbetsgivaravgiften. Samtidigt är ingångsavdraget generellt, kräver ingen insats från myndigheter och är därmed inte stigmatiserande på det sättet som många arbetsmarknadsåtgärder uppfattas. Vi tar dessutom bort arbetsgivaravgiften helt för alla under 18, så att så många ungdomar som möjligt kan sommarjobba utan att det räknas av på ingångsavdraget.
  • Nyanlända inkluderas. Ingångsavdraget omfattar alla som är nya på arbetsmarknaden, vilket gör att även nyanlända inkluderas. Vi hoppas också att parterna kan enas om ingångsjobb för nyanlända, där de kan lära på jobbet till en något lägre ingångslön.

Läs hela artikeln i SvD