Centerpartiet lokalt

Alliansen tydlig om budget i balans

Statens budget ska vara i balans nästa år. Och gå med överskott från 2018. Det är nya gemensamma hållpunkter från Alliansen. 

– I regeringens värld blir 2017 ytter­ligare ett år med högkonjunktur där statens finanser går back, säger Emil Källström till Dagens Nyheter.

Statens sparande ska förstärkas med elva miljarder 2017, enligt de alliansgemensamma riktlinjerna. 2018 ska ytterligare fem miljarder läggas till.
- Nu är det goda tider och nu är det dags att lägga undan i ladorna, säger Emil Källström.

De alliansgemensamma riktlinjerna presenteras i Dagens Nyheter och pekar ut stora reformområden. Inte minst nödvändigheten av att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för att skapa fler jobb, särskilt åt nyanlända. Emil Källström poängterar att samsynen på att detta behöver ske är stor inom Alliansen.
– Vi ser alla att det är ett problem med att det är för höga trösklar in på arbetsmarknaden. Jag upplever inte att det är några avgrundsdjupa skillnader mellan oss, säger Källström.