Centerpartiet lokalt

IFAU: Centerpartiets nya skattepolitik har bättre träffsäkerhet

Alliansens halvering av arbetsgivaravgifterna för unga fick kritik av IFAU för att inte ge tillräckligt många jobb.  Men när det gäller Centerpartiets nya förslag, ingångsavdrag, är myndigheten betydligt mer positiv.  
- Om jag tittar på vad jag vet om forskningsresultat, så tyder det på att de förväntade sysselsättningseffekterna av det här förslaget borde vara större än i den tidigare konstruktionen, säger Anders Forslund, biträdande chef på IFAU.

För att råda bot på ungdomsarbetslösheten halverade Alliansregeringen arbetsgivaravgifterna för unga, vilket innebar att ungdomsarbetslösheten föll med nästan sex procentenheter. Trots dessa siffror har det funnits kritik mot reformen. Utgångspunkten för kritiken har varit en studie från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

IFAU pekar bland annat på att sänkningen kan ha varit för bred och "för liten för att kompensera för den risk det innebär att anställa outbildad och oerfaren arbetskraft.”

Vi har lyssnat på IFAU och korrigerar nu de brister som den tidigare reformen hade. I Centerpartiets budgetmotion utvecklar vi därför Alliansens reform. Sänkningen av arbetsgivaravgiften för alla unga ersätts med ingångsavdrag. Det innebär att vi helt tar bort arbetsgivaravgiften för alla som gör sina två första år på arbetsmarknaden, för de första 16 000 kronorna av månadslönen.

Vid ett seminarium som Centerpartiet anordnade i riksdagen i dag uttalade sig IFAU om ingångsavdraget.

Anders Forslund, biträdande chef på IFAU, menar att sänkta arbetsgivaravgifter kan vara ett bra sätt att minska arbetslösheten för unga och nyanlända, men då måste reformen vara utformad på rätt sätt, så att den träffar dem som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Centerpartiets nya förslag, ingångsavdrag, träffar betydligt bättre än Alliansens halvering av arbetsgivaravgifterna, menar han.
- Om jag tittar på vad jag vet om forskningsresultat, så tyder det på att de förväntade sysselsättningseffekterna av det här förslaget borde vara större än i den tidigare konstruktionen, säger Anders Forslund.

Han pekar också på att ingångsavdraget har goda möjligheter att få ned arbetslösheten bland nyanlända.
- Dels är träffsäkerheten större inom gruppen ungdomar, dels plockar man nu också in en grupp som inte tidigare var behörig för den här sänkningen, nämligen utrikes födda. Jag tror att träffsäkerheten är förhållandevis god när det gäller utrikes födda, säger Forslund.
Läs mer om hur vi ersätter Alliansens reform med ingångsavdrag