Centerpartiet presenterar miljardpaket för att stötta mjölkbönderna

Idag presenterade Annie Lööf och Centerpartiet ett miljardpaket för att stötta landets mjölkbönder. Det handlar om slopade arbetsgivaravgifter för mjölkbönderna, en högre återbäring av dieselskatten och om stöd för att ställa om till ett grönare lantbruk.  - Mjölkkrisen är på allvar. Med det här paketet vill Centerpartiet förbättra villkoren för landets mjölkbönder, säger Annie Lööf.

Mjölkbranschen befinner sig sedan en längre tid i en akut kris. Den svenska mjölkproduktionen är, förutom att vara en av världens mest miljövänliga, också kärnan i de gröna näringarna.
- Mjölkkrisen slår hårt mot svenska lantbrukare och i förlängningen mot hela den svenska landsbygden. Centerpartiet presenterar idag konkreta förslag i miljardklassen för att förbättra mjölkböndernas situation, samtidigt som regeringen står tomhänta, säger Annie Lööf.

Det handlar om en helt slopad arbetsgivaravgift för svenska mjölkbönder, en högre återbetalning av dieselskatten än vad regeringen ger och också pengar för att ställa om till grönare lantbruk.
- Vi vill helt slopa arbetsgivaravgiften för Sveriges mjölkbönder, vilket innebär en genomsnittlig kostnadsminskning på ca 50 000 om året för bonden. Vi vill också ha en högre återbetalning av dieselskatten än vad regeringen föreslår. Totalt 2,20 kr per liter. Vilket är 50 öre mer än regeringen, fortsätter Annie Lööf.

Centerpartiet satsar också 25 miljoner om året, i fyra år, till projekt och initiativ som gör det enklare och billigare för lantbruket att ställa om till en grönare maskinpark.
- Totalt satsar Centerpartiet 1,3 miljarder kronor på reformer som förbättrar villkoren och stärker förutsättningarna för Sveriges mjölkbönder, värnar jobben på landsbygden och ger ännu grönare lantbruk än idag, säger Annie Lööf.