Centerpartiet lokalt

Låt inte svenskt lantbruk vänta mer, Sven-Erik Bucht!

Arbetet med att ta fram en nationell strategi för svenskt livsmedel har dragit ut på tiden.
Centerpartiet och Alliansen väntar nu på att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht sätter ner foten i frågan.
– Bollen ligger hos dem, säger Kristina Yngwe i en intervju i ATL.

Den rödgröna regeringen började sin tid vid makten med att lägga ner satsningen Matlandet för att istället ersätta den med en svensk livsmedelsstrategi. Matlandet Sverige, som pågick i åtta år under Alliansregeringen, sjösattes för att utveckla och stärka den svenska matproduktionen.

- För oss är svensk livsmedelsproduktion oerhört viktigt, och därför har vi hela tiden varit konstruktiva och kommit med inspel till hur en strategi kan bli så bra som möjligt. Men jag kan inte bara acceptera en livsmedelsstrategi som jag inte tror gör skillnad, säger Kristina Yngwe, vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

För Centerpartiet finns det områden som är extra viktiga att få igenom i livsmedelsstrategin.
- Svenskt lantbruk är i behov av bättre förutsättningar för att kunna konkurrera med andra länder i livsmedelsproduktion. Det handlar om att lätta på skatter och minska deras avgifter. De sänkta kostnaderna ska kombineras med enklare regler och en städning bland detaljregleringar som skapar mer hinder än nytta. Här måste det vara tydligt för branschen att sänkta kostnader är en prioriterad fråga för politiken att arbeta med de närmaste åren, säger Kristina Yngwe.

Regeringen har vid flera tillfällen fått konkreta förslag på hur livsmedelsstrategin kan bli bättre. Ett nytt förslag har nu skickats till regeringen från Centerpartiet tillsammans med övriga Allianspartier och nu inväntar man besked.
- Efter att förhandlat sedan slutet av juni så inser vi att vi kanske inte kommer komma överens om hela propositionens och strategins innehåll. Vi har därför åter skickat in formuleringar för att skärpa upp de fyra mål som ska beslutas om i riksdagen och hoppas att regeringen i och med detta kan komma överens med oss om livsmedelspolitikens övergripande målsättningar.

Kristina Yngwe poängterar dock att det viktiga är den faktiska politiken som förs, och när det gäller konkret politik för lantbruket lämnar den nuvarande regeringen mycket övrigt att önska.
- Ser vi hur landsbygdsminister Bucht det senaste året skjutit på alla åtgärder de senaste året med hänvisning till livsmedelsstrategin så är det viktigt att vi snart får ett avslut kring livsmedelsstrategin. Detta blev tydligt inte minst i samband med budgeten, där han försökte släta över en dålig budget genom att hänvisa till att allt blir bra bara livsmedelsstrategin kommer. Men Bucht måste sluta gömma sig bakom livsmedelsstrategin. Vill han visa handlingskraft och göra något för svensk livsmedelsproduktion kan han göra det när han vill, säger Kristina Yngwe.
Läs ATL-artiklen här.