Höjd skatt för mindre kemikalier i kläder

En stor del av de kläder och skor som säljs innehåller giftiga kemikalier och ämnen. Därför föreslår Centerpartiet en särskild skatt för att komma tillrätta med problemet.

- Kläder som säljs idag innehåller ofta farliga ämnen som kan vara cancerframkallande eller utlösa allergier. Det måste bli dyrare att sälja sådana kläder i Sverige, säger Emil Källström till TV4-nyheterna.

Redan tidigare har Centerpartiet lyft problematiken med kemikalier i kläder, något som kan påverka både den som bär plaggen direkt men också i ett större perspektiv när kemikalierna tvättas ur. För att inte tala om tillverkningen och de som producerar kläderna och skorna. Att göra plaggen med farliga kemikalier dyrare är ett steg på vägen.
- Vi lägger en skatt på 75 kronor per kilo för kläder och skor som innehåller farliga ämnen, säger Emil Källström.

Skatten beräknas inbringa 220 miljoner kronor per år.
I sin höstbudget presenterar Centerpartiet en historisk satsning på grön skatteväxling på 8,4 miljarder.

Läs mer
Här hittar du hela höstbudgeten
Se inslaget i TV4 här.