C-budget: Miljardsatsning för fler jobb och minskad tudelning

Idag presenterar Centerpartiet sin höstbudget. Inför detta skriver Annie Lööf, Emil Källström och Martin Ådahl på SvD debatt om Centerpartiets miljardsatsningar på fler jobb och en minskad tudelning. Totalt satsar Centerpartiet 16 miljarder redan nästa år på reformer som leder till att fler människor får ett jobb att gå till.

Med fler framväxande jobb och en stigande sysselsättning borde det gå bra för Sverige just nu. Men den ekonomiska utvecklingen gynnar inte alla. Tudelningen i samhället ökar mellan unga och äldre, mellan högutbildade och de som saknar gymnasieexamen, mellan inrikes och utrikes födda.
”Denna tudelning är ett av de stora samhällsproblem som vi måste lösa. En ny social underklass riskerar annars att växa fram. Att minska tudelningen handlar om att synliggöra de mest utsatta. Om att genomföra reformer för att arbetslösheten inte ska bita sig fast hårdare. Det handlar om att Sverige behöver ett nytt ledarskap”, skriver Annie Lööf, Emil Källström och Martin Ådahl.

För att bryta tudelningen lägger Centerpartiet över 16 miljarder på detta i vår budgetmotion som ska gå till: 

  • Sänkt arbetsgivaravgift med ingångsavdrag 
    Sverige behöver fler enkla jobb. Vårt förslag innebär att såväl ungdomar som nyanlända slipper arbetsgivaravgift de första två åren på arbetsmarknaden, de år som i regel är de svåraste. Sänkningen gäller enbart de första 16 000 kronorna av månadslönen, vilket fokuserar ingångsavdraget till de grupper som behöver det mest. Vi slopar även helt arbetsgivaravgiften för unga under 18 år och vill ta bort arbetsgivaravgiften helt när ett företag anställer sin första medarbetare. Totalt uppgår detta till drygt 13 miljarder kronor årligen.
  • Utvidga RUT-avdraget 
    Höj taket från 25 000 till 75 000 kronor årligen, lägg till fler tjänster och inför förstärkt RUT för äldre. Satsningen uppgår till över 500 miljoner per år.
  • Inför ingångsföretag 
    Vi skapar en ny form av företag med upp till 250 000 i omsättning med skattebyråkrati och regler till ett absolut minimum, en satsning på 600 miljoner kronor.
  • Stärk civilsamhället 
    Vi vill ge civilsamhället möjligheter att genomföra mentorsprogram, språkstöd, praktikplatser, och andra insatser för att korta vägen till det första jobbet. Denna satsning uppgår till drygt 200 miljoner kronor om året.
  • Satsa på kommunerna 
    Vi vill satsa 50 miljarder de kommande fyra åren på att förstärka kommunernas ekonomi, 10 miljarder mer än regeringen. Detta är extra resurser kommunerna exempelvis kan använda för att möta integrationsutmaningen, se till förbättra chanserna att få jobb genom att stärka skola och vidareutbildning.