Centerpartiet lokalt

Nytt ledarskap för Sverige - Centerpartiets höstbudget

Stort fokus på reformer för att stoppa tudelningen av Sverige och öppna dörrar till arbete för de som i dag stängs ute. Idag presenterade Centerpartiet sin skuggbudget.  - Att minska tudelningen handlar om att synliggöra de mest utsatta och ta ansvar för att arbetslösheten inte tillåts bita sig fast, säger Emil Källström, ekonomiskpolitisk talesperson.  

Nytt ledarskap för Sverige – Centerpartiets höstbudget - bygger på reformer för att stoppa tudelningen mellan unga och äldre, mellan högutbildade och de som saknar gymnasieexamen och mellan inrikes och utrikes födda.
- Vi befinner oss i en högkonjunktur, fler jobb växer fram och sysselsättningen stiger. Trots det så går det inte bra för alla, vi ser stora neddragningar som slår hårt mot hela orter och det finns en risk för att en ny social underklass växer fram. Det måste vi stoppa, säger Emil Källström som under eftermiddagen också svarade på frågor via Facebook Live. 

Bland annat presenterades förslagen:

Sänkt arbetsgivaravgift med ingångsavdrag 
Hela arbetsgivaravgiften slopas under de två första åren för en anställd och gäller de första 16 000 kronorna av månadslönen. Vi slopar även helt arbetsgivaravgiften för unga under 18 år och vill ta bort arbetsgivaravgiften helt när ett företag anställer sin första medarbetare. Totalt uppgår detta till drygt 13 miljarder kronor årligen. - Det här är en förbättrad och vassare variant av den tidigare nedsättningen av arbetsgivaravgiften. Den är kraftigare, har större effekt för den som ska anställa och gör större skillnad för den som har svårt att få sitt första jobb, säger Emil Källström.

Utvidga RUT-avdraget  
RUT har skapat många jobb för dem som har det tuffast på arbetsmarknaden, gjort svarta jobb vita och gett många en start som företagare. Hälften av de kvinnor som driver RUT-företag är utrikesfödda. Var tredje anställd i RUT-företag är utrikesfödd. Var fjärde anställd har högst förgymnasial utbildning. Taket i RUT bör därför höjas från 25 000 till 75 000 kronor årligen, fler tjänster läggas till och förstärkt RUT för äldre införas. Satsningen uppgår till över 500 miljoner per år. - Regeringen har gjort det rakt motsatta och stängt dörrar till jobb och företagande via ett försämrat RUT-avdrag. Vi tycker att det är klokt att satsa mer på en reform som bevisligen fungerar bra och har stor betydelse för de grupper där vi ser att etableringen på arbetsmarknaden är lägre, säger Emil Källström.

Inför ingångsföretag 
Genom att göra det enklare att starta företag kan fler också ta detta steg. Särskilt viktigt är denna möjlighet för unga och nyanlända. Vi skapar en ny form av företag med upp till 250 000 i omsättning med skattebyråkrati och regler till ett absolut minimum, en satsning på 600 miljoner kronor. - Det är ett sätt att förenkla och göra det möjligt för människor att skapa sitt eget jobb, bekanta sig med företagande i Sverige och slippa hänvisas till bidrag och program hos Arbetsförmedlingen, säger Emil Källström.

Stärk civilsamhället  
Det civila samhällets aktörer, såsom företagarföreningar, hjälporganisationer och idrottsföreningar skapar nätverk som ofta är bättre på att hitta vägar till jobb för nyanlända än myndigheterna. Vi vill därför ge civilsamhället möjligheter att genomföra mentorsprogram, språkstöd, praktikplatser, och andra insatser för att korta vägen till det första jobbet. Denna satsning uppgår till drygt 200 miljoner kronor om året. - Centerpartiet ser att civilsamhället ofta lyckas väldigt bra med sådant som statliga myndigheter med många miljarder i anslag misslyckas med. Därför  vill vi förstärka den effekten och ge civilsamhället bättre möjligheter att utveckla sitt arbete, säger Emil Källström.

Läs mer  Centerpartiets budgetmotion för 2017 sammanfattning Nytt ledarskap för Sverige - Centerpartiets budgetmotion för 2017