Lantbruket en prioritet för Centerpartiet

Centerpartiet vill se ett konkurrenskraftigt svenskt lantbruk .
I vår höstbudget ligger ett antal satsningar för att stärka de svenska böndernas möjlighet att konkurrera med andra länder.
- Det krävs fortsatt regelförenklingar och mindre skatt på jobb och arbete, säger Eskil Erlandsson.

När regeringen höjer dieselskatten och använder pengar från landsbygdsprogrammet för att betala underskott hos Jordbruksverket, väljer Centerpartiet en annan väg för att underlätta för Sveriges bönder.
- Centerpartiet föreslår bland annat ett bondepaket på över 300 miljoner kronor. Det ska bidra till att fortsätta att skapa mat, jobb och miljövärden i Sverige. Paketet innehåller tre delar: Sänkt arbetsgivaravgift för mjölkbönder, höjd återbetalning av dieselskatten och satsning på grön omställning, säger Eskil Erlandsson, landsbygdspolitisk talesperson.

En stor börda för våra lantbrukare är regelkrånglet som slukar mycket av deras tid.
- För att kapa onödig administration och regelkrångel inom djurskyddet, föreslår vi att det skapas en regelförenklingskommission, säger Eskil Erlandsson.

Centerpartiet vill fortsatt se en grön skatteväxling, som innebär att det blir dyrare att vara miljöbov men billigare för företag att anställa.  Flera förslag handlar om att sänka skatten på jobb och underlätta för småföretagare. Biodrivmedel ska fortsättningsvis inte heller beskattas.

- Till detta vill Centerpartiet ha en förstärkning av den miljöstyrande delen av fordonsskatten. Vad gäller dieselskatten föreslår vi att återbetalningen till lantbruket höjs med 200 miljoner kronor, säger Eskil Erlandsson.
Läs komplett jämförelse i tidningen Land här.