Centerpartiet lokalt

Utökat nordiskt centersamarbete

Under torsdagen besökte Centerpartiets partiledare Annie Lööf Helsingfors. Heldagsmötet innehöll bland annat ett längre möte med den finska statsministern, Juha Sipilä. De båda kom överens om att de nordiska centerpartierna ska ses mer regelbundet för att diskutera aktuella frågor och stärka kontakterna partierna emellan. 
- Jag är glad över att vi genom detta kan knyta ännu starkare band mellan våra nordiska systerpartier och ser fram emot att utveckla samarbetet framåt, säger Annie Lööf.

Det var efter ett möte mellan Annie Lööf och Finlands statsminister, tillika partiledare för Keskusta (finska Centerpartiet), Juha Sipilä som beskedet kom. De nordiska centerpartierna ska framåt träffas på mer regelbunden basis. Detta för att enklare kunna diskutera aktuella frågor och också stärka kontakterna mellan de olika partierna ytterligare.

- Det är mycket positivt att de nordiska centerpartierna nu kan få på plats ett organiserat utbyte framåt. På så sätt ökar möjligheten att diskutera aktuella frågor som på ett eller annat sätt berör oss alla i Norden, inte minst kring jobb, integration och försvars- och säkerhetspolitik, säger Annie Lööf.
- Dessutom är det alltid bra att träffas för personliga möten och stärka kontakterna mellan våra partier. Jag ser fram emot att ses i Helsingfors nästa år och att Centerpartiet sedan får stå värd för mötet därpå, någon gång under 2018, avslutar Annie Lööf.

Under heldagsmötet i Helsingfors träffade även Annie Lööf representanter ur den finska regeringen och partiledaren för SFP (Svenska folkpartiet) Anna-Maja Henriksson. Hon träffade även Finskt Näringslivs VD Jyri Häkämies, för en dragning om aktuella frågor och utmaningar framåt för det finska näringslivet.