Centerpartiet lokalt

EU: Villkor för fri tilldelning av utsläppsrätter skärps

Europaparlamentets industriutskott har i dag röstat igenom ett förslag om förändringar i systemet för handel med utsläppsrätter (kallat EU ETS).   Fredrick Federley, EU-parlamentariker för Centerpartiet, har haft en ledande roll i processen.  - Jag är nöjd över att vi kunnat visa att det går att kombinera miljöambitioner med en konkurrenskraftig industri, säger Fredrick Federley.

Fredrick Federley har som huvudförhandlare i industriutskottet varit yttersta ansvarig för förhandlingarna gällande förslaget. I april släppte Fredrick sin rapport där han pekar ut de förändringar han vill se i utsläppshandelssystemet.
Efter det har förhandlingarna med de övriga grupperna tagit vid och i dag röstade industriutskottet igenom det förslag som låg på bordet. - Det är en rimlig kompromiss som ger balans mellan att nå EUs klimatmål och samtidigt se till att industrierna har en långsiktig spelplan att verka på. Vi har drivit igenom en skärpning av villkoren för den fria tilldelningen som gagnar de bästa i klassen, säger Fredrick Federley.

Förslaget innebär i korthet:

  • Ökade resurser för koldioxidsnål innovation och banbrytande teknik i industrin och energisektorn.
  • 300 miljoner utsläppsrätter i markandsstabilitetsreserven annulleras.
  • Villkoren för den fria tilldelningen av utsläppsrätter skärps i syfte att det ska löna sig att vara miljövänlig.
  • En större andel av medlemsländernas auktionintäkter skall gå till riktade klimatåtgärder.
  • Systemet kopplas samman med det globala Parisavtalet.