Debatt: Sverige är ingen buffertstat

Ryssland vill omges av ett antal buffertstater.

Sverige ska inte vara en rysk buffertstat.

”Centerpartiet vill starta en process för att Sverige ska söka medlemskap i NATO”, skriver Kerstin Lundgren och Daniel Bäckström i Altinget.

Nyligen presenterade den särskilde utredaren Krister Bringéus sin utredning ”Säkerhet i en ny tid”. Läs den, uppmanar, Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson och Daniel Bäckström, försvarspolitisk talesperson.

”Den ger en god genomgång av Sveriges säkerhetspolitiska läge och våra olika samarbeten och medlemskap. Mot bakgrund av utredningen, NATO:s förändrade roll och det säkerhetspolitiska läget, ser Centerpartiet fortsatt att Sverige startar en process om att söka medlemskap i NATO”, skriver dem.

Det är idag bara Ryssland, som i vårt omland, vill se Sverige som militärt alliansfritt.

”Ryssland är hotet i vår region. De är aggressiva, oförutsägbara och beredda att använda militära medel för att nå sina politiska mål. Ryssland har även varit tydliga. De vill se att de omges av ett antal buffertstater. De vill inte se Ukraina eller Georgien som NATO-medlemmar. De vill inte heller att Sverige eller Finland går med. Vi kan notera, av utredningen, att buffertstater är destabiliserande. Sverige ska inte vara en rysk buffertstat”, skriver dem.

Östersjöregionen är en säkerhetspolitisk helhet, där Sveriges vägval kan försvaga eller förstärka den samlade konfliktavhållande förmågan. Centerpartiet vill förstärka förmågan.

”Vi ser att den militära alliansfriheten ger oss falsk trygghet i en ny tid och är mer inrikespolitisk än säkerhetspolitiskt motiverad. Det är dags för Sverige att inte bara tala utan garantera solidaritet och tydlighet mot våra nordiska och baltiska grannar, även mot Ryssland”, skriver dem.

”Vi vill trovärdigt medverka till att förhindra konflikter i Östersjöregionen som medlem i NATO. Det är tid att starta processen, gärna tillsammans med Finland som redan har en option om NATO-medlemskap”, avslutar dem.

Läs hela artikeln här.