Centerpartiet lokalt

CIS: med fokus på demokratibistånd

Sverige är ett av världens mest demokratiska länder och det är vår skyldighet att dela med oss av våra erfarenheter. Det menar Catherine Isaksson på CIS (Centerpartiets Internationella Stiftelse), som har demokrati och mänskliga rättigheter som huvuduppdrag på jobbet.

Med själ och hjärta kämpar Catherine Isaksson dagligen för demokrati och mänskliga rättigheter i utvecklingsländer tillsammans med kolleger i Sverige och lokala samarbetspartners runt om i världen. Stora frågor som hon arbetade ideellt med redan innan hon fick uppdraget som generalsekreterare för Centerpartiets Internationella Stiftelse (CIS) för drygt sex år sedan.
– Jag jobbade med bistånd i Sydafrikas kåkstäder i många år. Idag jobbar jag med internationellt bistånd åt Centerpartiet på heltid, något som jag bara kunde drömma om då, berättar hon.
Stiftelsens arbete riktar sig främst mot ungdomar och kvinnor.
– Det är målgrupper som är kraftigt underrepresenterade inom politiken. Är du dessutom både kvinna och ung är du dubbeldiskriminerad.

CIS agerar för det mesta på egen hand men också i samarbete med andra PAO.
(svenska partianknutna organisationer), där de med starkare medel har en större chans att påverka. Ett djupgående tvärpolitiskt program som visat bra resultat är Programme for Young Politicians in Africa. Här får unga politiker möjlighet att utvecklas tillsammans och över landsgränser. Programmet inleds med utbildning i mänskliga rättigheter och demokrati följt av minst två års uppföljning.
– Vi ser morgondagens ledare växa fram. Ungdomar som med vår stöttning tagit politiska positioner och bygger relationer, både liberalt och tvärpolitiskt. Genom att lyfta dem som kan skapa ordning i framtidens politiska strukturer hoppas vi på sikt kunna ge stabilitet, säkerhet och fred i oroliga regioner.

Men att röra sig i länder utan en fungerande demokrati är inte helt oproblematiskt. CIS arbetar ofta med terrorn i hälarna och medarbetarnas säkerhet är alltid aktuellt inför utlandsvistelser.
Eftersom det ofta finns en särskild hotbild mot västerlänningar är det extra viktigt att ha starka lokala relationer som kan göra säkerhetsbedömningar.
– Det är vårt uppdrag att vara i svåra länder. Där det finns mycket motsättningar och starka krafter, som Mali, Burkina Faso, Elfenbenskusten och Palestina. Det som till sist avgör om vi åker är respekten för dem som kämpar i dessa regioner. Hot är deras vardag och vi kan inte vika oss för terrorn.

En region de arbetar i just nu är Balkan och en framgångssaga är arbetet med systerpartiet Nasa Stranka i Bosnien-Hercegovina.
– Vi har stöttat dem i deras utveckling som parti, vilket har lett till att de nu fått representation både på kommunal och regional nivå samt att de i förra valet kom in i parlamentet. Vi har också coachat dem till ALDE (Alliansen av liberaler och demokrater i Europa) och nu har de äntligen blivit invalda. Genom ALDE får de styrka och stöd från alla liberala partier i Europa.
CIS är statligt finansierat via Sida och valresultatet är direkt avgörande för hur stora medel stiftelsen har att arbeta med men de har även ett fantastiskt stöd bland Centerpartiets väljare.
– Vi får gåvor från människor som uppvaktar någon som fyller jämt eller hedrar någon som gått bort. Jag hoppas verkligen att folk förstår hur mycket vi uppskattar deras engagemang.

Fakta Centerpartiets Internationella Stiftelse (CIS)
CIS är en stiftelse som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter genom att stödja liberala systerpartier och flerpartisystem i utvecklingsländer. Stiftelsen har ett särskilt fokus på att främja kvinnors och ungdomars rättigheter och politiska deltagande. CIS har ett tydligt uppdrag från regeringen och UD och finansieras av Sida.

För närvarande arbetar CIS med följande länder:
Afrika: Benin, Burkina Faso, Elfenbenskusten, Mali, Niger, Senegal och Togo.
Östeuropa: Bosnien-Hercegovina, Makedonien (FYROM), Montenegro, Serbien, Kroatien och Belarus (Vitryssland).
Mellanöstern: Palestina.