Centerpartiet lokalt
  • / Press
  • / Pressmeddelande
  • / Satsa extra miljarder på upprustning av väg och järnväg i hela landet

Satsa extra miljarder på upprustning av väg och järnväg i hela landet

Pausa järnvägssignalsystemet ERTMS och satsa på ett närtida underhåll av i första hand vägar och järnväg.

Det föreslår Centerpartiet idag.

– Det här är en jättesatsning från Centerpartiet, säger Anders Åkesson, infrastrukturpolitisk talesperson för Centerpartiet.

Centerpartiet föreslår att investeringarna i järnvägssignalsystemet ERTMS pausas några år.
Genom det frigörs i storleksordningen 15-19 miljarder kronor som Centerpartiet istället vill satsa på ett närtida underhåll av i första hand vägar och järnväg.
– Det här är en jättesatsning från Centerpartiet. Vi bär med oss en jättelik underhållsskuld så underhållet måste öka markant och tidigt i kommande planperiod, säger Anders Åkesson.

Anders Åkesson menar att signalsystemet ERTMS är en dyr och tekniskt sett vansklig investering som enligt många bedömare inte innebär någon kapacitetsförbättring för svensk järnväg. Därför föreslår Centerpartiet att investeringarna pausas och istället flyttas till underhåll av väg och järnväg.
– Många vägar håller ett bedrövligt skick och järnvägen har sannerligen sina brister också. Det vill vi åtgärda och då krävs det att det tillförs stora pengar omgående. Tyvärr blundar regeringen för problemet och dessutom flyttar man pengar från att underhålla väg till att underhålla järnväg, säger Anders Åkesson.

Genom att göra uppehåll från investeringarna i ERTMS så kan Centerpartiet satsa 15-19 miljarder kronor mer än regeringen gör på underhåll av vägar och järnvägar för perioden 2018-2029.
– Centerpartiet ser att det finns ett jättebehov av underhåll i hela landet och det är också därför vi skjuter till dessa pengar. Det vi signalerar med denna satsning betyder att det också kommer krävas liknande prioriteringar även i framtiden om Sverige ska kunna beta av sin infrastrukturskuld, säger Anders Åkesson.

Utöver detta vill Centerpartiet även tillåta externt kapital för investeringar i nya vägar och järnvägar utöver de som finns med i regeringens infrastrukturplan.
– Det bör finnas intresse att investera i olika typer av objekt som, exempelvis broar, tunnlar, elektrifiering av tung trafik och kanske ännu större infrastrukturprojekt. Genom att göra så kan man också finansiera fler projekt på kortare tid och som helhet få mer infrastruktur för pengarna, säger Anders Åkesson.