Centerpartiet lokalt

Nytt C-förslag: Tillåt små, personägda vårdcentraler

Gör det enklare för läkare att starta små, personägda vårdcentraler. Centerpartiet lägger i dag fram förslag för att komma tillrätta med bristen på fasta läkare i stora delar av landet. – I Norge har man prövat detta, vilket ledde till att bristen på 850 läkare utraderades på fem år, säger Emil Källström.

Det råder brist på läkare i primärvården i stora delar av Sverige. För att klara läkarbristen hyr landstingen in så kallade stafettläkare, vilket innebär att patienterna ofta bollas mellan olika läkare.

I International Health Policy Survey uppgav 64 procent av de svenska patienterna i åldern 55 år eller äldre att de hade fast läkarkontakt – klart sämst av alla länder.

Totalt sett saknas 1400 läkare inom primärvården. Samtidigt lägger landstingen miljarder på hyrläkare.

Därför föreslår Centerpartiet nu att det ska bli enklare för läkare att starta mindre vårdcentraler. I dag är det bara specialistläkare i allmänmedicin som får driva vårdcentral. Dessutom måste vårdcentralen ha ett brett utbud av kompetenser.

Dessa krav vill Centerpartiet ta bort för att små, personägda vårdcentraler ska kunna växa fram.

– Det skulle innebära att många som i dag känner oro för att man träffar nya läkare varje gång, inte sällan dyra stafettläkare, i stället kan lista sig på en mindre privatpraktik, där man vet att man träffar samma läkare som man känner och uppskattar varje gång man går till vårdcentralen, säger Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson Emil Källström till SVT:s Rapport.

Bristen på fasta läkare finns främst utanför storstäderna. Med Centerpartiets förslag kan boende på landsbygden få betydligt närmare till en läkare.

– Reformen kommer möjliggöra för orter som tidigare inte haft någon vårdcentral att få tillgång till läkare, vilket gör att många på landsbygden slipper åka in till centralorten för att få vård. För dem som bor i centralorten kommer det bli fler vårdcentraler att välja på, säger Emil Källström.

Modellen har prövats i Norge, som tidigare hade liknande problem som Sverige. På fem år lyckades man komma tillrätta med en läkarbrist på 850 familjeläkare.

– Det har prövats med framgång både i Norge, England, Danmark och Holland. Då borde det förstås funka även i Sverige, säger Källström.

Förslaget innebär också att man listar sig hos en läkare, inte som i dag på en vårdcentral, vilket ytterligare stärker möjligheten att ha kontakt med en och samma läkare.

Se hela inslaget i Rapport