Centerpartiet lokalt

Annie Lööf: "Stoppa utredningens förslag i papperskorgen”

I dag har regeringens välfärdsutredning presenterats – där man bland annat föreslår ett vinsttak. Annie Lööf är starkt kritisk till förslagen i utredningen, som hon menar borde fokusera på kvalitet i stället för vinst. – Regeringen behöver stoppa utredningens förslag om att begränsa valfriheten i papperskorgen, annars väljer man ideologi före elevernas skola och de äldres omsorg, säger hon.

I dag har regeringens utredare Ilmar Reepalu presenterat den så kallade välfärdsutredningen. Utredningen innehåller bland annat förslag på ett vinsttak för de privata aktörerna i välfärden.

Annie Lööf är kritisk till förslaget, som hon menar är ett hot mot valfriheten i välfärden.

– Att människor känner en oro över att inte kunna lita på välfärden tar jag på stort allvar. Men vi kommer inte åt välfärdens kvalitetsbrister genom att begränsa den valfrihet som väldigt många människor tycker är viktig, utan vi gör det genom att höja kraven och skärpa kontrollerna, säger C-ledaren.

Centerpartiet vill inte ha något vinsttak, utan fokuserar i stället på att säkerställa kvaliteten i välfärden.

– I stället för att attackera den valfrihet människor värdesätter högt vill Centerpartiet säkerställa en hög kvalitet i välfärden genom nationella kvalitetskrav och en skarpare tillsyn, säger Annie Lööf.

Regeringen bör nu stoppa utredningens förslag i papperskorgen. Först därefter är Centerpartiet beredda att föra samtal med regeringen om kvaliteten i välfärden ska säkras.

– Centerpartiet är gärna med och stärker kvaliteten i den svenska välfärden och är beredda att föra samtal med regeringen om hur man kan skärpa kvalitetskraven och stärka tillsynen, men vi är inte beredda att begränsa människors valfrihet för att hjälpa en regering som sätter ideologi före barnens skola och de äldres omsorg, säger Annie Lööf.