Annie Lööf: inför lag som skyddar flickor från könsstympning och tvångsgifte

Annie Lööf om ny skyddslag

Inför en lagstiftning som skyddar flickor från att föras ut ur landet mot sin vilja. Det föreslår Centerpartiet idag.
- Tryggheten kan inte vara en lyx för några få i Sverige, säger Annie Lööf i en intervju med SVT Nyheter.

Med skyddslagen som Centerpartiet föreslår skulle drabbade som riskerar att tvingas ut ur landet mot sin vilja kunna få hjälp via domstol. Något som idag inte är möjligt.
 
- Det skär i hjärtat när jag hör att det finns flickor, barn och kvinnor som förs ut ur Sverige mot deras vilja för att könsstympas eller giftas bort mot sin vilja. Vi föreslår därför en skyddslag som ska skydda dessa utsatta barn och kvinnor från att föras ut ur landet mot deras vilja, säger Annie Lööf.
 
Med det nya förslaget skulle domstolen ges möjlighet att besluta att den drabbade inte behöver lämna landet. Domstolen skulle också kunna besluta man måste komma tillbaka om man redan förts ut ur landet.
 
- Vi måste från politisk sida visa ledarskap. Hedersförtryck har ingen plats i vårt samhälle, vi måste stå upp för barnen och stå upp för kvinnors rättigheter i den här frågan, säger Annie Lööf.
 
- Centerpartiet ser väldigt allvarligt på hedersrelaterad brottslighet och vi tycker att om man bryter mot en sådan här skyddsorder bör det vara ungefär samma straff som för tvångsäktenskap, det vill säga fängelse i upp till fyra år, säger Annie Lööf.