Kristina Yngwe bjuder in till samtal om hållbar konsumtion

Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson


Svenskar konsumerar ca 13 kg kläder och textil per person och år. Mer än hälften slängs när mycket hade kunnat återanvändas. För att diskutera och komma fram till hur vi får en mer hållbar konsumtion, bjöd Kristina Yngwe in ett antal gäster inom mode- och inredningsbranschen.

Det var den 10 november som riksdagen fick besök av Maria ”Husligheter” Soxbo (Sköna Hem), Malin Persson (Elle Decoration), Angelica Zetterström (Ekomorsan), Elin Larsson (Filippa K), samt Erika Granstrand och Sandra Douglasdotter från Sveriges Konsumenter. Det blev ett intensivt och givande samtal, där flera konkreta förslag diskuterades.

– Det är bra att allt fler uppmärksammar att det inte är helt oproblematiskt att fortsätta konsumera kläder och textil i den takt vi gör idag. Dels behöver vi se över hur företagen kan producera mer miljövänligt, dels hur vi kan ta hand om använda kläder och textilier för att de inte ska påverka klimat och miljö lika mycket, säger Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson och vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet.

Fr. v. Malin Persson och Maria Soxbo


Samtalet inleddes med en kort inledning om Centerpartiets arbete.

– Mycket av det vi pratar om idag, faller in under det som ofta kallas för cirkulär ekonomi eller som vi i Centerpartiet sedan decennier kallat ett kretsloppssamhälle. Det innebär att det blir allt viktigare att få till ett kretslopp för allt som produceras. Centerpartiet har sedan länge arbetat med att minska mängden gifter i textiler, med målet att våra kläder skulle bli giftfria. Nu följer vi upp och kollar bland annat på producentansvaret och hur insamling, återvinning och återanvändning av använda kläder och textilier kan bli bättre, säger Kristina Yngwe.

Fr. v Erika Granstrand, Sandra Douglasdotter och Elin Larsson

     

Angelica Zetterström med på Skype


De inbjudna gästerna bidrog med sin kunskap och syn på frågan.

– Det finns en stor samhällsnytta i att vi tänker mer hållbart när vi handlar exempelvis kläder och textiler. Samtidigt är det bra för oss konsumenter att få lära oss hur vi tar hand om det vi köpt. De delarna täcker både Filippa K och Sveriges Konsumenter. En annan aspekt är att de inbjudna bloggarna har en stor påverkan på sina läsare som tar till sig det de skriver och rekommenderar. Samtidigt kan de få in bra input från sina läsare, input som även nått mig nu under träffen, säger Kristina Yngwe.

Centerpartiet är inne i en process där nya politiska förslag ska tas fram. Arbete pågår under hösten.