Miljöministern pressad om skogsbruket

Eskil Erlandsson

Här pressar Eskil Erlandsson miljöminister Karolina Skog med frågan varför regeringen gömt undan viktiga förändringar av skogsbruket.
Det är i kulturdelen av höstbudgeten som man aviserar att allmänheten ska få delta i rättsprocesser som rör skogsbruket – trots att en utredning nu undersöker detta.
Men ministern väljer att inte ge någon förklaring.

För ett par veckor sedan avslöjade tidningen Land Lantbruk att regeringen gömt undan viktiga förändringar av skogsbruket.

I delen av budgeten som berör kulturpolitiken – under utgiftsområde ”Kultur, medier, trossamfund och fritid” – finns en skrivning som vittnar om att regeringen vill låta allmänheten överpröva beslut som rör skogsbruket.

Uppgifterna är uppseendeväckande, inte minst med tanke på att regeringen tillsatte en utredning i våras där man ska ”identifiera behov” och ”analysera om” allmänheten ska ha rätt till överprövning av Skogsstyrelsens beslut.

Men i höstbudgeten inväntar man inte utredningens slutsatser, utan slår alltså fast att man vill ge allmänheten dessa befogenheter.

Centerpartiets landsbygdspolitiska talesperson Eskil Erlandsson debatterade i går frågan i riksdagen, där han ställde miljöminister Karolina Skog mot väggen.

- Kommer man verkligen att genomföra det man aviserar i höstbudgeten från regeringens sida, frågade Eskil Erlandsson.

Men miljöministern kunde inte svara på frågan. Hon hänvisade återkommande till att det pågår en utredning, trots att man i budgeten föregripit den utredningen.

Om man tänker göra verklighet av det man skriver i höstbudgeten fick Eskil Erlandsson inte svar på.

- Jag har frågat om regeringen har för avsikt att genomföra det man skriver i sin egen budgetproposition, nämligen att allmänheten ska ha tillgång till rättslig prövning av skogliga åtgärder. Jag tvingas konstatera att jag inte har fått något svar på det, avslutade han debatten.

Se hela debatten