Så vill vi motverka våld i nära relationer

Johan Hedin och Sofia Jarl

I Sverige borde det vara självklart att en våldsutsatt kvinna erbjuds brottsofferstöd inom 24 timmar efter polisanmälan, skriver Johan Hedin och Sofia Jarl på Aftobladet Debatt.

Internationella dagen mot våld mot kvinnor inträffar i dag. Att det finns ett behov av en sådan dag säger mycket om hur stort och djupt rotat problemet är.

Därför är det också en dag då man särskilt fokuserar på hur man ska komma till rätta med ett samhällsfenomen som sätter upp hinder för jämställdhet i juridisk, social, politisk och ekonomisk mening.

Ur ett globalt perspektiv har Sverige kommit längre än många andra länder när det gäller att motverka våld mot kvinnor i nära relationer.

Det ska vi vara stolta över, men vi ska inte vara nöjda.

För våldet är fortfarande närvarande varje dag i hela landet och vi måste göra mer.

Ambitionen för svensk rättspolitik ska vara att skapa maximal trygghet för alla människor i hela landet. Oberoende av vem du är och var du bor.

Tyvärr ser vi att det finns problem på en lång rad områden och att polisen har uppenbara problem att hantera våld i hederns namn och kvinnor som misshandlas i nära relationer.

Vid så väl mordet av Fadime Sahindal, 2002, som vid den grova misshandel som ledde till Lotta Rudholms död så sent som i år var hotbilden och våldsanvändandet välkänt hos polisen.

Efter en polisanmälan, och eventuell dom, måste våldsutsatta och hotade kvinnor kunna lita på att samhället ställer upp bättre för att skapa rättvisa och garantera framtida trygghet.

I Sverige borde det vara självklart att en våldsutsatt kvinna erbjuds brottsofferstöd inom 24 timmar efter polisanmälan. I brottsofferstödet ingår att göra en riskbedömning av hur allvarligt hotet anmälaren utsätts för är och hur stor risken är att hotet faktiskt verkställs. Utifrån det kan säkerhetssamtal, kontaktförbud och hjälp till skyddat boende sättas in.

Här menar vi att polisen kan bli än mer snabba och professionella i sina hot- och riskbedömningar och skapa handlingsplaner som ökar brottsoffrets trygghet. Även inom övriga rättskedjan behövs större kunskaper kring våld i nära relationer för att skydda utsatta kvinnor och för att målen ska kunna hanteras snabbare och med större rättssäkerhet.

För oss är det också uppenbart att polisens förmåga att hantera relationsvåld försämras när organisationen är pressad och stundtals går på knäna. Därför har Centerpartiet föreslagit ytterligare 2 000 poliser – för att skapa större möjlighet att finnas på fler platser och utreda fler brott.

Vi tror givetvis inte att fler poliser, hårdare lagar och ett bättre brottsofferstöd skulle eliminera allt våld – men vi är övertygade om att det skulle ge en tydlig förbättringnär det gäller att skydda brottsoffer och att utreda brott.

Det måste vara tydligt att den kvinna som tar mod till sig och gör en polisanmälan kan räkna med stöd före, under och efter rättsprocessen. Annars finns risken att utsatta avstår att anmäla i rädsla för att ”det gör saken värre”.

Därför tycker vi också att det är rimligt att i mycket högre grad använda elektronisk fotboja mot den som bryter kontaktförbud.

I valet mellan högre trygghet för brottsoffret och stor frihet för gärningsmannen så måste brottsoffret prioriteras av samhället. Någonting annat är inte acceptabelt.

Johan Hedin, rättspolitisk talesperson, Centerpartiet

Sofia Jarl, förbundsordförande, Centerkvinnorna