Centerpartiet lokalt

Nytt C-förslag: stopplag mot orimliga utvisningar

Johanna Jönsson

Nya bestämmelser ska hindra orimliga utvisningar av arbetskraftsinvandrare - men det kan dröja innan reglerna är på plats.
Centerpartiet föreslår därför en stopplag tills regelverket trätt i kraft.
- Vi vill att regeringen snabbt bereder en tillfällig lag som ger samtliga förlängt arbetstillstånd, om inte särskilda skäl föreligger, säger Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Johanna Jönsson.

Den senaste tiden har en lång rad fall uppmärksammats, där små misstag har gjort att arbetskraftsinvandrare utvisats. Det har handlat om allt ifrån att den anställde fått jobbet via Linkedin i stället för Arbetsförmedlingen, haft någon hundralapp för lite i lön eller åkt utomlands för att närvara på en begravning.

Centerpartiet har lagt fram flera förslag för att förebygga detta, bland annat att arbetsgivare ska kunna korrigera misstag i efterhand och på det sättet undvika en utvisning.

Nyligen togs ett stort steg i rätt riktning, när socialförsäkringsutskottet gav regeringen i uppdrag att se över regelverket för att förhindra fler orimliga utvisningar.

Men det kan dröja minst ett halvår innan de nya reglerna är på plats. Under tiden kommer ännu fler arbetskraftsinvandrare, familjer och företag drabbas av orimliga utvisningar.

- För att undvika det föreslår vi nu en stopplag. Förslaget går ut på att regeringen snabbt bereder en tillfällig lag som innebär att samtliga får förlängt arbetstillstånd, om inte särskilda skäl föreligger, säger Johanna Jönsson.

Särskilda skäl kan till exempel vara att arbetstagare uppenbart utnyttjas i oskäliga förhållanden eller löner som ligger kraftigt under kollektivavtalens nivåer.

- Men har man en lön eller villkor som inte grovt understiger kraven, då ska ens ansökan beviljas. Man får då ett kortare arbetstillstånd på upp till ett år, i stället för dagens standard på två år i taget. När det arbetstillståndet sedan går ut får man ansöka om en förlängning igen, när de nya reglerna har trätt i kraft, säger Johanna Jönsson.

Hon är övertygad om att regeringen kan genomföra en sådan stopplag väldigt snabbt om viljan finns.

- Snabbutredningar har ju gjorts tidigare. Se bara på den nya migrationspolitiken, som meddelades i slutet av november förra året och trädde i kraft i början av januari i år. Det går förstås att lösa lika snabbt med arbetskraftsinvandringen, säger Jönsson.

Läs hela intervjun i Dagens Nyheter