Centerpartiet lokalt

Fem förslag för ett tryggare och säkrare Sverige 

Annie Lööf jultal 2016

Med en orolig omvärld ställs nya krav på ansvar och handlingskraft för Sveriges säkerhet.
Därför presenterade Annie Lööf fem förslag för ett tryggare och säkrare Sverige under sitt jultal.
- Hoten är allvarligare nu. Den här situationen kräver att vi från politiskt håll visar ledarskap och handlingskraft. Vi behöver öka vår försvarsförmåga, säger Annie Lööf.

I talet presenterade hon flera försvars- och säkerhetspolitiska nyheter. Centerpartiet vill bland annat att en ny försvarsberedning inkallas tidigt 2017 och att denna har som målsättning att, i ett första steg, öka försvarsanslagen till det nordiska snittet.

- Sverige har, sett till BNP, lägst försvarsanslag i Norden. Detta behöver förändras. En ny försvarsberedning behöver ta fram den långsiktiga planen för hur ökningen konkret ska genomföras. Pengarna ska användas effektivt, men Sveriges militära och civila försvarsförmåga måste öka, säger Annie Lööf.

Utöver försvarsanslag var Annie Lööf också tydlig med att hon och Centerpartiet inte vill se en ny rysk gasledning i Östersjön. Om hur regeringen måste fortsätta markera mot Nordstream 2 på EU-nivå och om vad Sverige kan göra på hemmaplan.

- Vi kan vara tydliga med att vi inte upplåter strategiskt viktiga hamnar, likt Slite hamn på Gotland, till främmande, aggressiv makt, säger Annie Lööf.

Centerpartiet föreslår följande för att möta det nya säkerhetsläget och för att stärka tryggheten och säkerheten i Sverige:

  • För att på kort sikt snabbt kunna öka vår försvarsförmåga behöver regeringen uppdra till berörda myndigheter att göra en säkerhetsinventering; kartlägga och vidta de ytterligare kapacitetshöjande åtgärder som krävs för att möta ett nytt säkerhetspolitiskt läge.
  • För att på medellång sikt kunna öka vår försvarsförmåga måste en ny försvarsberedning inkallas, som kan påbörja sitt arbete tidigt 2017. Denna försvarsberedning behöver ha som målsättning att i ett första steg öka försvarsanslagen till det nordiska snittet.
  • Med det säkerhetspolitiska läge som Sverige och våra grannar nu befinner oss i behöver regeringen markera mot byggande av Nord Stream II. Strategiskt viktiga hamnar i Sverige kan inte upplåtas till främmande makt som i närtid uppvisat ett aggressivt beteende.
  • Sverige måste höja rösten för fortsatta sanktioner på EU-nivå mot Ryssland.
  • Sverige behöver inleda en process för att i brett politiskt samförstånd söka medlemskap i Nato. Regeringen bör inleda en dialog med Finland om hur en fortsatt process till ett Nato-medlemskap ska se ut.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

Här kan du se Annie Lööfs jultal i sin helhet.

Informationen på den här sidan är anpassad efter din roll