Federley: Greenpeace bedriver plakatpolitik

Fredrick Federley

Greenpeace sprider myter om det svenska skogsbruket och bygger sin nya klimatkampanj på grova faktafel.
Fredrick Federley synar nu felaktigheter i miljöorganisationens budskap.
- Kampanjen är helt igenom faktalös och ansvarslös, säger han till Expressen.

I en ny kampanj från Greenpeace går man till angrepp mot skogsbruket i Sverige. Man vill få ett stopp på avverkningen av barrskog i det norra skogsbältet, som finns även i Ryssland, Kanada och Finland.

Orsaken är enligt Greenpeace att skogsbruket leder till stora koldioxidutsläpp.

Men det stämmer inte. Tvärtom - en växande skog binder betydligt mer koldioxid än en gammal skog som har växt färdigt. Om man vill att skogen ska ta upp så mycket koldioxid som möjligt måste man bruka den, givetvis på ett hållbart sätt.

Centerpartiets EU-parlamentariker Fredrik Federley har arbetat mycket med skogsfrågor i parlamentet.

– Det som är extremt upprörande är att Greenpeace inte verkar förstå att ett hållbart skogsbruk gör att skogen binder mest koldioxid. En skog som har växt färdigt har ett mycket lågt upptag av CO2, säger Fredrick Federley.

Greenpeace kampanj är på flera sätt rent kontraproduktiv ur miljö- och klimathänsyn. En aspekt som man också missat är att det svenska skogsbruket är oerhört viktigt för den gröna omställningen. Biobaserade produkter och bränslen från skogen behövs för att vi ska klara klimatutmaningen.

– Kampanjen är ett angrepp på den växande bioekonomin, som är helt nödvändig för att vi ska kunna skapa ett fossiloberoende samhälle. För att få fram biomaterial som kan ersätta fossila material måste vi bruka skogen. Greenpeace har ett alarmistiskt och oärligt budskap som skulle allvarligt skada klimatarbetet om det blev verklighet, säger Federley.

Läs artikeln i Expressen