Kristina Yngwe: "Insamling av kläder ska inte vara olagligt”

Kristina Yngwe (C)


Naturvårdsverket skriver i sin rapport att klädjättar som
samlar in kläder gör det olagligt.
Ansvaret ligger hos kommunerna trots att företagen gärna
bidrar till insamling.
– Det är vansinnigt. Centerpartiet kräver ett klargörande
av miljöministern om vad som gäller och har därför bett om debatt i riksdagen,
säger Kristina Yngwe (C).

Idag kommer miljöministern svara på frågor från Kristina
Yngwes, miljöpolitisk talesperson och vice ordförande i miljö- och
jordbruksutskottet.
– Jag vill fråga miljöministern om regeringen delar
Naturvårdsverkets bedömning att frivillig insamling av använda kläder och
textiler är olagligt. Här behöver de snabbt sätta ner foten om vad som gäller.
Centerpartiet kräver att ett producentansvar införs för att tydliggöra kraven
och rollerna, mellan myndigheter och branschen, säger Kristina Yngwe.

Branschen behöver tydliga svar.
– Ju tidigare beskedet kommer desto tidigare vet branschen
vad som gäller. Ett tydligt producentansvar gör att branschen vet vad som
gäller. Det är även något som efterfrågats. Vi vill inte att branschen återigen
hamnar i ett osäkert tillstånd där de inte vet vad som krävs av dem, säger
Kristina Yngwe.

Flera frågor behöver besvaras.
– Jag vill även veta vad regeringen tänker göra för att
förtydliga lagen så att frivillig insamling kan fortsätta. Vilka andra åtgärder
avser miljöministern ta för att förbättra insamling och återvinning av textil,
för mindre miljöpåverkan, fler företag och fler jobb, avslutar Kristina Yngwe.

Centerpartiet har länge varit ledande i arbetet för att
Sverige ska bli mer resurseffektivt och få en cirkulär ekonomi. I Alliansregeringen
tog vi initiativ till skärpta regler, insamlings- och återvinningsmål, samt
servicekrav för producentansvar för bl.a. förpackningar, tidningar och
elavfall.

Debatten går att följa på riksdagens hemsida här.

Finns även att läsa om på Aktuell Hållbarbet (OBS! För de med inlogg)