Centerpartiet lokalt

Federley: "För luddigt och för sent"

Fredrick Federley, EU-parlamentariker

I förhandlingarna om EU:s handel med utsläppsrätter vill regeringen göra det dyrare att släppa ut koldioxid.
Men beskedet är för luddigt - och kommer för sent.

– Ambitionshöjningen kommer fem dagar innan rådet ska fatta beslut och det är mest snömos, säger Fredrick Federley till SvD.

Förhandlingarna kring hur EU:s system för handel med utsläppsrätter ska förändras går nu in i ett avgörande skede. I morgon röstar miljöutskottet och nästa vecka meddelar ministerrådet sin linje.

Den rödgröna regeringen gick nyligen ut i SvD och meddelade att man tänker driva linjen att det ska bli dyrare att släppa ut koldioxid.

Centerpartiets EU-parlamentariker Fredrick Federley sitter i industriutskottet, där frågan först förhandlades. Han är inte imponerad av regeringens plötsliga ambitioner.

- Ambitionshöjningen kommer fem dagar innan rådet ska fatta beslut och det är mest snömos. Man borde ha börjat med detta mycket tidigare, säger han till SvD.

Regeringen kommer inte hinna påverka deltagarna i ministerrådet, menar Federley, som också är kritisk till att förslaget är otydligt.

- Regeringens linje låter ju superbra i artikeln i Svenska Dagbladet, men om man tittar närmare ser man att den är löst hållen och ger extremt stort förhandlingsmandat, säger Fredrick Federley.

Centerpartiet vill annullera det enorma överskottet på utsläppsrätter. Man bör också ta itu med undantagen för CO2-intensiva energislag och korta listan på industrier som ges gratis utsläppsrätter.

- Sverige måste verka för en långsiktighet i systemet. Annars vågar inte svenska företag göra klimatvänliga investeringar, säger Federley.

Läs hela artikeln i SvD