Svensk livsmedelsproduktion: Här är vårt slutbud

Anders W Jonsson

Centerpartiet och Alliansen lägger nu fram ett slutbud till regeringen om långsiktiga mål för svensk livsmedelsproduktion.
Efter att ha fått igenom flera viktiga punkter i förhandlingarna kräver vi att regeringen lovar livsmedelsproducenterna konkurrenskraftiga skatter.
- Nu är det upp till regeringen att svara på om man är beredd att stärka Sveriges livsmedelsproduktion, säger Anders W Jonsson till Dagens Nyheter.

Förhandlingarna om långsiktiga mål för svensk livsmedelsproduktion har pågått under en längre tid. Centerpartiet har tillsammans med Alliansen varit med och drivit igenom flera viktiga punkter, bland annat långsiktiga mål om att Sverige ska ha en ökad livsmedelsproduktion och att sårbarheten vid kriser ska minskas.

Det finns dock en viktig punkt som saknas, nämligen att branschen måste ha konkurrenskraftiga skatter.

- Om regeringen är beredd att lova livsmedelsproducenterna konkurrenskraftiga skatter, då är vi i Centerpartiet beredda att göra upp över blockgränsen och enas om långsiktiga mål för svensk livsmedelsproduktion, säger Centerpartiets gruppledare Anders W Jonsson.

Slutbudet från Centerpartiet och Alliansen innebär att regeringen får svårt att lägga fram nya skatter som sänker konkurrenskraften för svensk livsmedelsproduktion.

- Ett exempel på en skatt som skulle minska konkurrenskraften och lönsamheten i svensk livsmedelsproduktion är kilometerskatten. Om regeringen inför kilometerskatten, då innebär det hundratusentals kronor i ökade kostnader årligen för varje mjölkbil ute på vägarna, säger Anders W Jonsson.

Nu är det upp till regeringen att ta ställning till slutbudet.

- Sverige har ett stort behov av en stark livsmedelssektor. Den behövs för att vi ska få bättre mat, fler jobb på landsbygden, ökade exportintäkter och beredskap vid en kris. Nu är det upp till regeringen att svara på om man är beredd att stärka Sveriges livsmedelsproduktion genom att acceptera vårt slutbud. Eller väljer regeringen att offra en långsiktig uppgörelse för att man vägrar släppa tanken på en kilometerskatt och inte vill skona bönderna från en stor skattehöjning? säger Anders W Jonsson.