Centerpartiet lokalt

Annie Lööf i klimatdebatt med Gustav Fridolin

Annie Lööf i Agenda

Kilometerskatt, flygskatt och grön skatteväxling.
Klimatet var ämnet i kvällens debatt mellan Annie Lööf och Gustav Fridolin i Agenda.
- Det viktigaste i miljöpolitiken är inte att man gör som Miljöpartiet, utan det som betyder något är att man faktiskt gör saker som minskar utsläppen, sa Annie Lööf i debatten.

Bland annat debatterades grön skatteväxling, något som Centerpartiet värnar om. Vi la i vår höstbudget fram en historiskt stor grön skatteväxling på 33 miljarder kronor för de kommande åren.

- Under Alliansens tid i regeringen minskade utsläppen med i snitt 2,5 procent årligen. När Miljöpartiet sitter i regeringen ökar utsläppen. Centerpartiet är för ekonomiska styrmedel som fungerar. Vi använder grön skatteväxling till att sänka skatten för jobb och företag samtidigt som vi höjer skatten för det som är dåligt för miljön., sa Annie Lööf i debatten.

När regeringens kilometerskatt som Centerpartiet bland annat startat ett upprop mot debatterades la Annie Lööf fram flera förslag på miljöförbättringar som faktiskt fungerar.

- En ensidig nationell skatt kommer inte innebära det som krävs för klimatet. Centerpartiet vill rusta upp järnvägen mer än regeringen de kommande åren och vi vill underlätta för fler miljövänliga lastbilar med en miljöbonus, sa Annie Lööf.

Läs mer om vår miljöpolitik här