Centerpartiet lokalt

Johanna Jönsson: Sverige tjänar på öppenhet

LO:s ledning skriver att utvecklingen går åt fel håll och vill strama åt arbetskraftsinvandringen.
I en tid då det råder kompetensbrist.
– Sverige kommer snarare förlora på att människor inte kommer hit och jobbar, skriver Johanna Jönsson i Dagens Samhälle.

Idag befinner sig Sverige i högkonjunktur. Fler jobb växer fram och sysselsättningen stiger. Men i ett läge då många kurvor pekar åt rätt håll är det särskilt viktigt att komma ihåg att det inte går bra för alla.

– Sverige blir ett allt mer tudelat land och klyftan växer mellan unga och äldre, mellan högutbildade och de som saknar gymnasieexamen, mellan inrikes och utrikes födda. Dessutom drabbas många mindre orter av neddragningar i globaliseringens spår. Det här är utmaningar LO saknar både förståelse för och svar på, skriver Johanna Jönsson, migrations- och integrationspolitisk talesperson.

Centerpartiet ser därför tre prioriterade områden för att bryta tudelningen:

1. Minska tudelningen på arbetsmarknaden.

För oss handlar det om att dels synliggöra de mest utsatta, dels genomföra reformer för att arbetslösheten inte ska bita sig fast hårdare. Här vill Centerpartiet underlätta för fler enkla jobb i Sverige. Vi vill även göra det billigare att anställa och värna både RUT och ROT. Men det krävs större reformer än så. Centerpartiet har därför föreslagit en arbetsmarknadskommission som ska ta fram reformer för framtidens arbetsmarknad.

2. Värna öppenheten.

Arbetskraftsinvandringen är en stor tillgång för Sveriges kompetensförsörjning, för samhällets ekonomi och för företagens konkurrenskraft. Bristen på människor med rätt kompetens är det viktigaste skälet till att svenska företag inte kan växa. Sverige förlorar inte på att människor kommer hit och jobbar. Tvärtom tjänar vi många miljarder varje år. Ett välfungerande system för arbetskraftsinvandring bygger på öppenhet och på att arbetsvillkoren värnas.

3. Utveckla hela landet. Grunden till utveckling i hela landet är rättvisa förutsättningar och möjlighet att utvecklas, utan att staten lägger krokben med regelkrångel och allt för höga kostnader för företagandet. Alla ska kunna leva och förverkliga sina drömmar oavsett var i landet de bor. Det är närodlad politik. Utan möjlighet till arbetspendling och gods­transporter stannar jobbmotorn i Sverige. Men det behövs också offentlig service man kan lita på, skolor med god kvalitet och tillgång till bra vård.

Med jobb, öppenhet och politik för hela landet kan vi bryta tudelningen i Sverige. Läs hela debattartikeln här.