Centerpartiet lokalt

Så får vi fler laddstolpar: Inför e-tal

Rickard Nordin, energipolitisk talesperson i Centerpartiet

Förbered Sverige för elbilsrevolutionen.
Precis som p-tal anger hur många parkeringsplatser det bör finnas per bostad föreslår Centerpartiet nu ett e-tal för antal laddstolpar per parkeringsplats.
- Ska omställningen till elbilar ske måste det finnas någonstans där bilarna kan laddas, säger Rickard Nordin till Breakit.

Det rullar redan cirka 27 000 elbilar på svenska vägar, men betydligt fler kommer det att bli. Vattenfall har målet att en miljon elfordon ska rulla på svenska vägar år 2030. Det kommer med andra ord behövas laddstolpar över hela landet.

Centerpartiet har tidigare skjutit till 150 miljoner i vår budgetmotion för att bygga ut bland annat laddinfrastrukturen. Vi öronmärker pengar till 30 000 laddstolpar.

Nu lägger vi fram förslag för ännu fler laddstationer. Så kallade p-tal används i dag vid bostadsbyggande för att säkerställa tillräckligt många parkeringar. Ett p-tal på 2 innebär att för varje bostad måste det finnas 2 parkeringar. P-talen varierar från kommun till kommun.

Centerpartiet föreslår nu motsvarande för laddstolpar. Vi kallar det e-tal.

- Ett e-tal ska ange hur många laddstolpar som bör finnas i förhållande till antalet parkeringsplatser som byggs. Vi vill ge Energimyndigheten i uppdrag att ta fram riktlinjer för e-tal, säger Centerpartiets energipolitiska talesperson Rickard Nordin.

Sverige måste vara förberett när elbilarna på allvar rullar ut på vägarna.

- Det står en elbilsrevolution runt hörnet och när den kommer måste Sverige vara redo. Laddstolparna ska finnas på plats före bilarna gör det. Det behöver byggas laddstolpar på både arbetsplatser och boendeparkeringar. Inte minst bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter behöver bättre stöd för utbyggnaden. Då behövs det ett e-tal, framtaget av Energimyndigheten, säger Rickard Nordin.

Läs mer om förslaget på Breakit.se