Centerpartiet lokalt

Brandmansavtalet riskerar medborgarnas säkerhet

Rapport berättar i kväll om det nya avtalet som riskerar få fler deltidsbrandmän att sluta.
Det drabbar främst människor i mindre orter och på landsbygden.
- Vi är beroende av räddningstjänst i hela landet. Det handlar om männsikors liv och egendom, säger Daniel Bäckström i Rapport.

Ett nytt avtal försämrar deltidsbrandkårens ersättning för kvälls, natt- och helgarbete, vilket främst drabbar folk på landsbygden.

– Räddningstjänstens huvudsakliga uppgift är att skydda kommuninvånarnas liv. Deltidsbrandkåren ingår där och täcker upp i små orter och landsbygd. Om inte de får rätt förutsättningar att arbeta påverkar det i slutändan invånarna där. De har redan i dag svårt att rekrytera deltidsbrandmän och får nu ytterligare ta smällen för att avtalet hotar minska antalet deltidsbrandmän, säger Centerpartiets säkerhets- och försvarspolitiska talesperson Daniel Bäckström.

Nu måste regeringen agera, menar han.

– Jag har full förståelse för att det är en fråga mellan parterna, men läget är kritiskt och riskerar rita om hela kartan för svensk räddningstjänst. Då måste regeringen reagera. Deltidsbrandmännens arbete är viktigt. Det innefattar allt från brandsläckning, sjukvårdslarm till trafikolyckor. Om inget görs riskerar svensk räddningstjänst att hamna i ett mycket allvarligt läge under våren då stora delar av Sverige, främst landsbygden, inte kommer ha det skydd som de har rätt till enligt lag, säger Bäckström.

Man ska kunna känna sig trygg och säker var man än bor i landet.

– Jag är mån om att Sveriges invånare, oavsett var i landet de bor, ska känna sig säkra och trygga i att de kan få den hjälp de behöver ifall en storm eller en brand börjar härja. Därför är det viktigt att räddningstjänsten, och inte minst deltidskårerna, ges bättre förutsättningar att finnas kvar i hela landet, säger Daniel Bäckström.

Se hela inslaget i Rapport (18:10 in i programmet)

Läs interpellationen till inrikesminister Anders Ygeman.