Centerpartiet lokalt

Emil Källström: Fem förslag för en topposition i startupvärlden

Sverige har många unga snabbväxande företag.
Dessa företag behöver rätt förutsättningar för att kunna expandera. – Här behöver våra lagar och myndigheter snabbare hänga med och anpassa sig till teknikutvecklingen, säger Emil Källström.

 De senaste åren har det offentliga Sverige gång på gång visat sig oförmöget att visa vägen för teknikdrivna innovationer.

– Svenska myndigheters tröghet fortsätter att bromsa utveckling, expansion och värdeskapande. Det går att hämta ett flertal exempel bara från den senaste tiden. Exempelvis, utredningen på personaloptioner som tagit på tok för lång tid, och där förslagen är alltför snäva och snåla. Möjligheten att få betalt i andelar i företaget man jobbar på är en grundsten när startupscenen ska rekrytera talanger. Att detta tydliga problem inte klarats upp, trots att lösningen är billig för staten, är ett underbetyg till Sverige som entreprenörsland, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson.

När samåkningsföretaget Uber lanserade tjänsten UberPOP innebar detta redan på försöksstadiet att tusentals människor fick en helt ny källa till inkomster. UberPOP är en tjänst där privatpersoner skjutsar andra i egen bil mot betalning.

– Många chaufförer var unga, de flesta utrikes födda. När UberPOP förklarades olagligt och tjänsten lades ner innebar inte bara detta att tusentals människor miste sin främsta källa till värdeskapande och integration i samhället. De fann sig också många gånger bestraffade för olaglig taxiverksamhet. Det är svårt att tänka sig ett mer effektivt sätt att avskräcka unga nyanlända personer att försöka ta sig in på svensk arbetsmarknad, säger Emil Källström.

För att Sverige ska återta och säkra positionen som ett av världens bästa länder för nyskapande krävs många stora och små förändringar. Centerpartiet presenterar här fem förslag:

  1. Möjliggör betaversioner av regelverk och tillämpningar. Genom pilotprojekt eller ett fåtal utvalda testkaniner kan en innovationsnyhet testas och förfinas innan den lanseras brett. Detta arbetssätt måste leta sig in i den offentliga sektorn.
  2. Släpp den offentliga statistiken fri. Sverige har några av världens bästa samlingar av statistik på en mängd områden. Dessa uppgifter kan användas till innovationer och applikationer. För att till max främja denna utveckling bör den offentliga sektorns aktörer tillgängliggöra så mycket av sin data som möjligt för fri användning.
  3. Öppna upp för tredjepartsutvecklare. Tack vare det nya betaltjänstdirektivet PSD2 måste Europas banker tillgängliggöra sina system så att exempelvis fristående appar kan komma åt kundernas information och göra överföringar av pengar. Myndigheter så som Skatteverket, Bolagsverket, Försäkringskassan och Lantmäteriet borde arbeta på samma sätt.
  4. Ett mer snabbfotat regeringskansli. När nya möjligheter dyker upp går det inte längre att begrava frågeställningarna i offentliga utredningar som arbetar i åratal. Fler frågor måste lösas genom snabbutredningar, snabbfotade arbetsgrupper och liknande, mer flexibla arbetssätt. Självklart med bibehållen demokratisk insyn och transparens.
  5. Rätt skatter på värdeskapande. Det är väl känt att Centerpartiet vill sänka skatten på jobb och företagande. Det långsiktigt rätta är att minska skatten på arbete i både absoluta tal som relativt andra skattebaser. Dessutom måste ett antal konkreta problem lösas. Exempelvis, den första intjänade hundralappen ska enkelt, helst automatiskt, kunna ske inom lagens, Skatteverkets och välfärdssystemets ramar.

Läs hela debattartikeln i DN här.