Daniel Bäckström: ”Försvarsanslagen måste öka”

Daniel Bäckström

Säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap är ämnen som alla tre kommer avhandlas i helgen under Folk och Försvars rikskonferens i Sälen.
Daniel Bäckström, Centerpartiets försvarspolitiske talesperson, deltar i konferensen och vi passade på att ställa tre snabba frågor till honom. 

Centerpartiet meddelade strax innan jul att vi vill se kraftigt ökade anslag till försvaret. Berätta mer om vårt förslag.

- Den senaste tidens utveckling i vårt närområde och det nya säkerhetspolitiska läget kräver att Sveriges försvarsförmåga stärks både på kort och lång sikt. Beredskapen måste bli bättre och försvarsanslagen öka.

Sverige har sett till försvarsbudgetens andel av BNP den lägsta försvarspolitiska ambitionen i Norden. Det här behöver förändras. Centerpartiet vill därför att en ny försvarsberedning kallas in omgående och att den behöver ha som målsättning att i ett första steg öka försvarsanslagen till det nordiska snittet, vilket idag motsvarar 1,3 procent av BNP. Det innebär runt 11 miljarder årligen i ökade försvarsanslag.

Sedan Centerpartiet var med och gjorde försvarsuppgörelsen 2015 har det säkerhetspolitiska läget drastiskt försämrats. Vi ser att mer måste göras på kort sikt. För att snabbt kunna öka vår försvarsförmåga behöver regeringen därför uppdra till försvarsmakten och andra berörda myndigheter att göra en säkerhetsinventering som kartlägger och föreslår de ytterligare kapacitetshöjande åtgärder som krävs utöver senaste försvarsbeslut.

Varför behöver försvaret mer pengar?

- I tider av oberäknelighet behöver Sverige ett starkare försvar med högre tröskeleffekt i hela landet som kan hantera olika klimat, utmaningar och hotbilder. Ett modernt totalförsvar ska möta många former av hybridhot som informationskampanjer, underrättelseverksamhet, cyberattacker och propagandakrigföring. Det här involverar och påverkar hela samhället och förutsätter ett starkt civilt försvar. I dag rekryteras det för få soldater och officerare och det är brist på nyckelkompetenser. Tillgången till personal och materiel måste säkerställas och det kräver mer pengar.

Rysslands handlingar utgör en systematisk utmaning av den säkerhetspolitiska ordning som varit gällande i Europa sedan andra världskriget. Kopplat till de allvarliga informationsstörningar och påverkanskampanjer vi ser från Ryssland ger det en samlad bild av att säkerhetshotet mot Sverige är större nu än på länge. Detta kräver att vi agerar. Efter den illegala annekteringen av Krimhalvön 2014 infördes sanktioner mot Ryssland. Dessa sanktioner bör fortsätta för att tydligt visa att EU inte accepterar Rysslands agerande. Sverige behöver också vara öppna för att skärpa sanktionerna.
 
En konkret fråga som handlar om Ryssland är den planerade gasledningen Nord Stream 2. Vad anser Centerpartiet om den?

- Med det säkerhetspolitiska läge som Sverige och våra grannar nu befinner oss i måste vi göra allt i vår makt för att gasledningen Nord Stream 2 inte byggs. Rysslands agerande har kraftigt förändrats och regeringen måste därför markera och arbeta aktivt mot byggandet av en ytterligare gasledning. Strategiskt viktiga hamnar i Sverige ska inte upplåtas till företag med tydlig koppling till främmande aggressiv makt.