Centerpartiet lokalt

C-framgångar i de nya energiförslagen

Idag presenterade energikommissionen förslag för att nå ett förnybart energisystem.
Centerpartiet har lyckats få in flera av sina förslag.
– Det här är bra och bidrar till att vi får ett förnybart energisystem till år 2040, säger Rickard Nordin.

Det handlar om att värna och förenkla reglerna för vattenkraften.

– Från Centerpartiets sida ser vi förslaget om sänkt skatt på vattenkraft som en framgång. Det har varit ett prioriterat område för oss under alla diskussioner. Vi kommer fortsätta ha press på regeringen så att de inte tappar tempo i det arbete som görs för att inga fler vattenkraftsverksamheter behöver läggas ner i onödan. Under Centerpartiets tid i regeringen med Alliansen, hade vi en målmedveten politik som ledde till att den förnybara energin ökade till att uppgå till mer än hälften av all energi i Sverige. Elen från just vindkraften tiofaldigades under allianstiden, säger Rickard Nordin, energipolitisk talesperson.

Energikommissionen presenterar ett särskilt fokus på effekteffektivisering.

– Vi är nöjda med det offensiva målet för energieffektivisering som vi var med och drev igenom. Det innebär en ökning av effektiviseringstakten. Den är realistisk, särskilt med den potential som finns och den nya teknik som kommer, säger Rickard Nordin.

Elnätsägare får möjligheter att testa nya tekniker och affärsmodeller.

– För att möjliggöra användning av nya tekniker, driva på innovation och testa nya affärsmodeller tycker vi det är extra roligt att föreslå att elnätsägare inom vissa områden ska få testa affärsmodeller och prissättning på riktigt. Det är en liten, men viktig del, för att börja ge kunder möjlighet att undvika de stora prisökningar som skett på elnäten på sistone. Det bidrar till att öka den förnybara energin, säger Rickard Nordin. 

Centerpartiet är det enda parti som varit med i alla de breda energiöverenskommelser som slutits i Sverige de senaste decennierna. För oss är det naturligt att fortsätta ta ansvar. Genom energiöverenskommelsen får vi långsiktiga spelregler för en säker och stabil elproduktion, och förutsättningar för grön omställning och jobb i hela Sverige.