SD:s energipolitik spelar Ryssland i händerna

Rickard Nordin

Det är inte förvånande att Sverigedemokraterna inte ställer sig bakom våra satsningar på förnybar energi. Deras egen energipolitik spelar däremot ryska intressen rakt i händerna. Det skriver Rickard Nordin i en replik.

Vi har nyligen fått rapporter om att utländska hot riktat in sig på de svenska elnäten för att kunna slå ut dem vid behov. Att då som Sverigedemokraterna ensidigt argumentera för att satsa på storskaliga produktionsanläggningar är att spela de intressena rakt i händerna. Vårt elsystem kommer vara otroligt mycket säkrare med 100 000 små produktionsenheter som backas upp av ett antal stora när de inte producerar, istället för 100 stora utan backup.

Sverigedemokraterna avvisar också att Sverige ska fortsätta att exportera el. Inte heller här håller argumentationen hela vägen. Att bygga en kabel till Litauen och sälja av vårt överskott för att göra dem mer oberoende av rysk olja och gas kan vara en av de bästa investeringarna i vår egen säkerhet som gjorts på länge.

SD:s energipolitik spelar, som vanligt, Ryssland rakt i händerna. Det är ingen tillfällighet att partiet röstar som de gör i Europaparlamentet, att vi ska sluta hjälpa våra grannländer att bli mer oberoende eller att satsningar på biodrivmedel för att bli av med oljan ska skrotas om Sverigedemokraterna får bestämma. Mönstret blir tydligt för den som ser helheten.

Vi i Centerpartiet är glada över Energiöverenskommelsen. Den lägger en stabil grund framåt och tryggar svenska intressen både miljömässigt, säkerhetsmässigt och jobbmässigt. Vi ser helheten och vet att vi kan leverera klimatsmart energi till Sverige och våra grannländer. Det ger både jobb i Sverige och säkerhetspolitisk stabilitet.

Läs hela artikeln här.

Läs mer om vår energipolitik.