Trygghet och försvarsförmåga i fokus under partiledardebatten

Annie Lööf

Trygghet och jobb i hela landet, stärkt försvarsförmåga och valfrihet i välfärden stod i fokus under årets första partiledardebatt.
- Sverige behöver ett nytt ledarskap. Ett ledarskap som tar ansvar. Som har viljan och förmågan att förändra. Som kan vända otryggheten till framtidstro, sa Annie Lööf i sitt anförande under debatten.

Bland annat debatterades försvar- och säkerhetsfrågor och de hot som Sverige har framför sig. Centerpartiet vill se en kraftfull resursförstärkning till försvaret inom ramen för en ny försvarsberedning. Något som Annie Lööf lyfte i debatten med Stefan Löfven.
- Centerpartiet har lagt fram en rad konkreta förslag för att möta det allt mer osäkra läget. Försvar- och säkerhetsfrågor kräver ansvar, handlingskraft med mål om att nå bred samsyn, sa Annie Lööf.

När valfrihet i välfärden debatterades tog Annie Lööf upp Ilmar Reepalus utredning. Utredningen har mött skarp kritik från flera håll och kommer innebära att en död hand läggs över välfärdsföretagen, något som i sin tur kommer skapa en stor otrygghet för all personal och alla berörda.
- Jag vill fråga Gustav Fridolin. Vad säger han till oroliga föräldrar, orolig personal? Vill han bli den skolminister som lät mer än var fjärde förskola i Sverige gå under? Sa Annie Lööf.

Läs mer om vår politik här!