C: "Nya livsmedelspolitiska mål för mer svenskproducerad mat och fler jobb i hela landet"

Kristina Yngwe om nya livsmedelspolitiska mål

Idag presenterade Centerpartiet, övriga allianspartier, Vänsterpartiet tillsammans med regeringen, nya livsmedelspolitiska mål.
- Det är mycket glädjande att vi efter långa förhandlingar äntligen nått i hamn, säger Kristina Yngwe, vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet och Centerpartiets representant i samtalen.

- En bred riksdagsmajoritet ställer sig nu bakom mål om bland annat att svensk livsmedelsproduktion ska öka samt att konkurrenskraften i livsmedelskedjan ska stärkas. Det ger förutsättningar för mer svenskproducerad mat samt jobb och tillväxt i hela landet, säger Kristina Yngwe.

Samtalen om de livsmedelspolitiska målen har pågått i över ett halvår. Centerpartiets ingångar har varit att livsmedelsproduktionen ska öka, att sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska, att skatter och avgifter ska utformas för att stärka konkurrenskraft och lönsamhet samt att enskilda produktionsformer inte ska pekas ut och ställas mot varandra.

- Jag är glad att alla de delar Centerpartiet drivit finns med och vi står bakom dessa livsmedelspolitiska mål, men jag kan också konstatera att målen inte kommer att nås utan en tydlig strategi för att sänka kostnader och minska regelkrångel för företag i livsmedelskedjan. Det kräver en annan politik än den regeringen driver, säger Kristina Yngwe.

Centerpartiet har lagt stor vikt vid att målen ska ge verklig effekt för konkurrenskraft och lönsamhet för Sveriges bönder och livsmedelsföretag.

- Om regeringen menar allvar med dessa mål förutsätter jag att de snarast stoppar sina planer på den kilometerskatt som, tvärt emot målen vi nu enats om, leder till ökade kostnader och sänkt konkurrenskraft för bönder, livsmedelsindustri och handel, säger Kristina Yngwe.

Nu återstår arbetet med själva strategin som regeringen och Alliansen inte är överens om. Vi i oppositionen kommer inom kort återkomma med egna konkreta förslag och åtgärder för hur målen ska nås.