Hallå där Per Åsling!

Du är med och anordnar ett seminarium idag - Skattereformen 25 år - dess historia och framtid, kan du berätta lite snabbt vad det handlar om?

Den skattereform som gjordes för 25 år sedan, den var historisk. Det var första gången som vi tog ett stort grepp kring skatterna. Idag ska vi göra en återblick och dra erfarenheter men också blicka framåt, vad måste vi göra här näst för att möta klimatutmaningarna samt se till att Sverige är det bästa landet för entreprenörer och företagare så jobben blir fler.

Du är ju skatteutskottets ordförande, vad tycker du egentligen om skatter?
Jag gillar skatter i lagom mängd. Det är viktigt att skatter utformas så att svenska företags konkurrenskraft stärks. Skatterna måste utformas så människor vågar ta risker och starta företag. Skatterna ska också ha legitimitet bland folket därför är det viktigt att vi prioriterar och ser till så skatterna går till rätt saker, som exempelvis vård, skola och omsorg.

Hur skiljer sig vår syn på skatter mot regeringens?
Det är en stor skillnad. Men lite förenklat så vill vi i Centerpartiet att skatter ska medverka till tillväxt och utveckling i hela landet. Underlätta jobbskapande och företagande och stimulera en grön skatteväxling. Regeringen å andra sidan gör det svårare för företag att växa och anställa, och föreslår skatter som innebär att vi har en negativ grön skatteväxling.

Du nämner grön skatteväxling - vad betyder det egentligen?
Det betyder att vi vill göra en skatteväxling som innebär att det vi vill ha mer av, jobb och företagande, ska beskattas mindre och det vi vill ha mindre av, som exempelvis utsläpp och farliga kemikalier ska beskattas hårdare. Skatter är ett verktyg för att skapa vårt framtidssamhälle.

Och sista frågan, ni pratar ju om Skattereformens framtid idag. Vad ser du för framtid?
Jag ser behovet av att ta några större skattepolitiska grepp så vi leder Sverige i rätt riktning och säkerställer att svenska företags konkurrenskraft stärks. Skattepolitikens viktigaste uppgift är att skapa tillväxt och utveckling i hela landet.