Nytt C-förslag: 50 procent av insamlade kläder ska återanvändas

Allt för mycket kläder hamnar i papperskorgen istället för att återanvändas.
Det är miljöfarligt då kemikalier kommer ut i naturen.
- Vi behöver ta krafttag i frågan och därför föreslår vi ett nytt nationellt mål för att samla in kläder och att återanvända, säger Kristina Yngwe till SvD Näringsliv.

Frågan är extra viktig då vi känner till den stora miljöpåverkan som kommer från klädes- och textilproduktion.

– Kläder är väldigt resurskrävande både när gäller vattenanvändning och kemikalier. Därför måste vi få ett fungerande kretslopp där vi inte hela tiden använder nytt, säger Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

Centerpartiet har flera förslag för att öka återanvändningen och för att få till en mer hållbar produktion.

– Vi vill att regeringen skapar ett nationellt mål. Vi tror på att sätta målet om att minst 50 procent av alla kläder som samlas in ska återanvändas. Syftet är att öka insamlingen av textilier och skapa fler arbetstillfällen i Sverige inom bland annat textilåtervinning och textilåteranvändning, säger Kristina Yngwe.

– Vi vill också att Sverige arbetar för att textilindustrin ska införlivas i EU:s så kallade ekodesigndirektiv, för att tvinga textilindustrin att arbeta mer hållbart och energieffektivt inom hela klädernas livscykel. Från vagga till vagga, säger Kristina Yngwe.


I dagarna hålls Stockholm Fashion Week. De två presenterade förslagen ingår i en rapport som offentliggörs på Centerpartiets event. Rapporten innehåller totalt sex förslag, varav fem är nya.

Läs mer om Centerpartiets event under Stockholm Fashion Week.

Läs hela Kristina Yngwes intervju med SvD här.

Läs rapporten "När hållbart blir trendigt"