Ny Rapport: När hållbart blir trendigt

Idag hölls ett efterlängtat panelsamtal på Berns under Stockholm Fashion Week.
Temat var hållbart mode och flera experter inom klädes- och textilindustrin fanns på plats.
– Det var dags för oss i politiken att kliva in i modevärlden för att öka medvetenheten och visa på politikens vilja till förändring, säger Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson.

Inledningstalare för eventet var Annie Lööf. Hon talade om Centerpartiets långa arbete för ett mer hållbart samhälle och presenterade kort Centerpartiets nya rapport. , 5 MB.

Paneldeltagarna bestod av experter och representanter från olika områden inom modebranschen, bland annat second hand, akademin och handeln. Från vänster: Emilia de Poret är en välkänd modeskribent och driver Säker Stil-podden med Ebba von Sydow, Kristina Tjäder är en av medgrundarna till modehuset House of Dagmar, Emma Eneborg är hållbarhets- och affärsutvecklingschef på Myrorna, Anita Falkenek är hållbarhetschef hos Åhléns och Nils-Krister är docent och expert inom materialutveckling, Smart Textiles på Borås Textilhögskola.

Det som framkom under samtalet var att det är uppenbart att vi behöver en mer hållbar textilproduktion och att vi behöver öka insamlingen och återvinningen av kläder.

– Det finns mycket som behöver göras för att styra både konsumtion och produktion av kläder mot ett mer hållbart sätt. Centerpartiet har därför tagit fram en rapport med sex förslag för hållbara textilier. Vi vill för det första införa ett nationellt mål om 50 procent återanvändning av insamlade kläder. Vi vill även ge alla producenter ansvar för att omhänderta textilier de säljer, ett producentansvar. Second hand-verksamheter ska få andra kriterier då de inte är producenter. Sedan vill vi skärpa EU:s lagar för en mer hållbar produktion av textilier. För det femte vill vi underlätta för företagare och entreprenörer, genom en ny företagsform som är enklare att starta och med minimal byråkrati. Till sist vill vi att Sverige tar internationella initiativ för en mer hållbar konsumtion, säger Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

Flera kloka inspel kom under samtalet från både panelen och publiken. Emilia de Poret påminde om devisen ”buy less, choose well” och syftade på att man kunde köpa mindre genom att välja rätt plagg med hög kvalitét. Emma Enebog påpekade att den yngre generationen är mer intresserade av konceptet låna-byta-hyra. Anita Falkenek lyfte möjligheten för företag att vara en sorts ”gatekeeper” genom att noga välja dem produkter de säljer så att farliga kemikalier inte kommer in i butikens sortiment. Nils-Krister Persson tryckte på vikten av beteenden och föreslog, likt Kristina Tjäder, mer textilslöjd i skolan där man inkorporerade hållbarhetsperspektivet.

När spåkulan skulle fram och se in i framtiden 10 år framåt, fanns förhoppningar om att kommande generationer inte skulle ha samma behov av att äga plagg och att alla fabriker tog sitt ansvar för sitt eget avfall. Det fanns också tankar om att det skulle finnas fler tjänster där man enkelt och billigt kan förnya sina kläder och Sverige skulle bli världsledande på textil. Slutligen fanns det en bild av att framtiden balanserade mellan två vägval, antingen att vi går åt ”slow fashion” där man använder ett plagg under lång tid eller ”fast fashion” där man ofta byter men att materialet är av nedbrytbart material som går snabbare att cirkulera.

Lärdomen från dagens samtal är som Annie Lööf säger i sitt avslutningstal:

– Det hållbara modet och den hållbara textilindustrin är ett väldigt brett ämne. Det handlar om forskningen. Det handlar om handelns ansvar. Det handlar om hur vi kan bli bättre på att återvinna, återanvända och återskapa. Det handlar om att göra hållbart trendigt.

Läs hela rapporten här. , 5 MB.

Läs om Kristina Yngwes intervju med SvD Näringsliv.