Federley får ledande roll i omställningen till förnybart

Fredrick Federley

Fredrick Federley kommer att  vara liberala ALDE-gruppens förhandlare i Europaparlamentet arbete med EUs omställning till förnybar energi.
Förnybarhetsdirektivet är en del av det så kallade Vinterpaketet, med omfattande lagstiftning för att sätta och nå EUs energimål till 2030.

– Jag ser fram emot att vara med att leda arbetet för ett grönare Europa. För Sveriges del kommer det att innebära nya jobb och en levande landsbygd.

Han får också fortsatt förtroende som gruppledare för ALDE i utskottet för industrifrågor, forskning och energi.

– Jag är glad och tacksam över att ha fått fortsatt förtroende. Vi måste ha med oss industrin på resan till en grön omställning, annars går det inte.

– Många av de utmaningar EU står inför ryms i vinterpaketet. Vi måste förstärka EU:s ledarskap inom förnyelsebar energi. Vi måste också i stor utsträckning bli självförsörjande inför ett eventuell förändrat säkerhetsläge. Jag ser fram emot att ha en aktiv roll i det viktiga arbetet framöver, säger Fredrick Federley.