Centerpartiet lokalt

Halverad kilometerskatt precis lika dåligt

Anders Åkesson

Nyligen presenterades ett preliminärt förslag på den ”vägslitageavgift” eller kilometerskatt som regeringen utreder.
Detta förslag till skattechock på avstånd i vårt land är inget Centerpartiet stöder.
Det säger Anders Åkesson, infrastrukturpolitisk talesperson.

Den föreslagna skatten ligger på mellan 10-12 kronor per mil och är visserligen en halvering mot tidigare förslag men är ändå, säger Anders Åkesson, ingenting annat än en rå skatt på avstånd.

– Det är helt klart en skatt på avstånd, något vi har gott om i ett land som till ytan är stort men som är glest befolkat. Vi som dessutom är ett starkt handelsberoende land i Europas utkant kommer att känna av denna kilometerskatt rejält i plånboken. En kilometerskatt kommer att driva på koncentrationen av produktion och människor till landets tre storstadsområden och göra produktionsresurser som till exempel skog och malm väldigt dyra. Skogsindustriernas tidigare uppskattning om en kilometerskatt som då låg på 24 kr/mil tyder på att dagens förslag kommer att kosta skogsindustrin i landet minst 1 miljarder kronor om året. Självklart ger det väldigt allvarliga konsekvenser för svensk industris konkurrenskraft.

Sverige är till ytan stort och ett land med långa avstånd, i synnerhet i de norra delarna. Det kommer bidra till att höja kostnaderna för de människor och verksamheter som producerar, arbetar och bor där.

- Helt nyligen presenterades den parlamentariska Landsbygdsutredningen, som angav ett 70-tal konkreta förslag för en levande landsbygd i hela vårt land. Idag läcker regeringen sin ”vägslitageavgiftutredning” med förslag till åtgärder som går direkt på tvärs med Landsbygdsutredningen. Det som skett kan bara beskrivas som skamligt och ett uttryck för en total oförmåga att hålla två tankar samtidigt i huvudet på den svenska regeringen.

Regeringens miljöargument håller inte, tvärtom riskerar miljön att ta mycket stryk av kilometerskatten.

– Det är oförståeligt hur regeringen kan fortsätta föreslå en skatt som bevisligen inte ger den miljöeffekt de eftersträvar. Miljön riskerar tvärtemot ta mycket stryk eftersom skogen är den resurs som kommer att behöva användas för att producera dagens och framtidens miljövänliga drivmedel. Men om det vi använder till att göra biodrivmedel blir extra dyrt minskar självklart möjligheten att ställa om det svenska samhället, säger Anders Åkesson.

Läs mer i Dagens Industri.