Federley drivande bakom nytt utsläppssystem i EU

Fredrick Federley (C), EU-parlamentariker

I dag röstade Europaparlamentet om EU:s viktigaste klimatverktyg, systemet för handel med utsläppsrätter, EU ETS.
Centerpartiets Fredrick Federley har varit huvudförhandlare i ett av EU:s tyngsta utskott.
- Detta är ett jätteviktigt första steg mot att EU och Europa tar det ansvar som vi åtagit oss genom Parisavtalet, säger Fredrick Federley.

Tanken med systemet var att det skulle avskräcka från onödiga utsläpp om det kostade pengar att smutsa ner. ETS har varit anpassat för tiden innan finanskrisen, då man trodde att man skulle behöva väldigt många utsläppsrätter. Därför har det funnits ett överskott, och det har blivit alldeles för billigt att släppa ut.

Nu har man sett över systemet, dels för att nå upp till målsättningarna i Parisavtalet, men också för stimulera investeringar i klimatsmart teknik så Europa inte halkar efter innovationsmässigt. Den som investerar klimatsmart och har låga utsläpp får många fördelar med det nya avtalet.

Fredrick Federley har varit ansvarig för att få förslaget genom industriutskottet, som var det svåraste "farthindret" på vägen mot att få parlamentet rösta om ett bra förslag med tydligt klimatfokus.

-- Med de nya reglerna kommer det att löna sig mycket bättre att vara ”bäst i klassen” på att minska utsläppen, säger Fredrick Federley.

Kompromissen är inte perfekt: bland annat ges fortfarande för många utsläppsrätter bort gratis.

– Vi hade behövt vara tuffare, framför allt när det gäller moderniseringsfonden som innehåller utsläppsrätter till de så kallade nya medlemsländerna, säger Federley till TT

Läs hela artikeln i Aftonbladet.