Tre snabba frågor om utrikespolitik

I en orolig omvärld blir utrikespolitiken allt viktigare.
Inte minst handlar det om att stå upp för alla människors lika värde.
V
år utrikespolitiske talesperson Kerstin Lundgren berättar mer!

  1. Vad är grunden i Centerpartiets utrikespolitik?

    De gröna liberala värdena. De som har byggt vårt välstånd och samhälle. Det handlar om alla människors frihet, lika värde och rättigheter, fritt rättsväsende och frihandel. Det kan låta som självklart, men det är värden som idag utmanas globalt. Med Donald Trump vid rodret i USA blir det än viktigare att intensifiera arbetet och inte ta saker för givet som vi kanske gjort förut. Exempelvis fri aborträtt, fri handel och alla människors lika rättigheter.
  2. Vilken fråga är mest aktuell i år?

    Det är hur vi hanterar de krafter som utmanar våra värden, med Ryssland i spetsen. När Putins Ryssland, Erdogans Turkiet, Alyevs Azerbaijan, Orbans Ungern, Kazynskis Polen förenar sina attacker mot Europas liberala demokratimodeller får vi inte blunda, tystna och backa. Sverige måste tillsammans med likasinnade arbeta för att engagera både Storbritannien och USA i den kampen. Vi måste göra det tydligt så att ingen uppfattar att det utvecklats ett säkerhetspolitiskt vakuum i vår del av världen. Med tydlighet, förutsägbarhet och transparens måste vi rusta både Sverige, Norden och Europa.
  3. Vad behöver Sverige göra?

    Sveriges säkerhet måste byggas från grunden och anpassas för en ny tid. Därför vill Centerpartiet stärka försvaret och forma ett modernt totalförsvar. Vi vill fortsätta EU-samverkan och även ansluta oss till NATO. De som tar Donald Trump till ursäkt för att Sverige ska stå utanför NATO borde istället fråga sig hur Sverige ska bidra till att stärka den transatlantiska länken. Vi behöver inte mer vakuum i vår närmiljö om vi vill försvara våra liberala värden och upprätthålla fred.