Annie Lööf: Inget barn under 18 år ska räknas som gift

Annie lööf

I Sverige ska barnäktenskap inte vara möjligt.
Ingen får ta sig rätten att inskränka en annan människas frihet.
- Vi kommer att täppa till de luckor som finns för att helt förbjuda barnäktenskap i Sverige. Om inte regeringen nu genomför det omgående, gör vi det i riksdagen, säger Annie Lööf.

Alliansregeringen tog redan på sin tid en rad åtgärder för att förhindra äktenskapstvång, bland annat skärptes de dåvarande reglerna till att även innefatta situationer där den unges utsatthet utnyttjas utan att det nödvändigtvis förekommer tvång. Det innebär att även press från föräldrar eller släktingar nu omfattas av strafflagstiftningen.

- Det blev straffbart att lura någon att resa till ett annat land där personen ska giftas bort genom tvång eller utnyttjande. Alliansregeringen tog dessutom bort möjligheten att få dispens från den 18-årsgräns som gäller för att få gifta sig, skriver Annie Lööf och de övriga partiledarna i Alliansen, i Expressen.

I fjol aktualiserades faktumet att det, trots ny lagstiftning, finns svagheter i regelverket. Migrationsverket informerades om 132 identifierade fall där bortgifta barn kommit till Sverige. Det konstaterades också att det finns ett stort mörkertal. Dessa barn har i en del fall placerats på samma boenden som vuxna män de är gifta med.

- I dag deltar representanter för våra partier i ett möte med regeringen för att diskutera frågan. Men att bara diskutera räcker inte. Vi är beredda att medverka till att ett lagförslag snabbt kan passera riksdagen som innebär att inget barn under 18 år ska kunna räknas som gift i Sverige. Likaså ska äktenskap som ingåtts under tvång aldrig erkännas, skriver Annie Lööf.

- Dessa flickor förtjänar bättre. Det ska inte råda någon tvekan. Barnäktenskap ska vara förbjudet i Sverige. Barn som kommer hit ska vara garanterade att få sina rättigheter försvarade. Det är inte acceptabelt med brister i likvärdigheten mellan landets kommuner när det gäller socialtjänstens skydd mot barnäktenskap, skriver Annie Lööf vidare.

Läs hela debattartikeln här.