Centerpartiet lokalt

Annie Lööf: "nej till Reepalus utredning"

Kritiken mot Reepalus välfärdsutredning har varit stor. Idag avslutas remissrundan där alla instanser ska ha lämnat in sina svar på utredningen. ”Förslaget hotar centrala värden som valfrihet och företagsamhet”, skriver Annie Lööf i en debattartikel i Dagens Industri.

Idag avslutas remissrundan för Ilmar Reepalus välfärdsutredning. En utredning som om den skulle bli verklighet inte bara begränsar valfriheten och påverkar människors tillgång till vård, skola och omsorg i hela landet, den skulle också innebära djupa ingrepp i den fria företagsamheten. Kritiken mot utredningens förslag har också varit massiv.

”Förslaget slår hårt och med precision mot de mindre välfärdsföretagen. Ekonomer, arbetsgivarorganisationer, representanter för den idéburna sektorn, men även en rad tunga företrädare från Socialdemokraterna har på punkt efter punkt kritiserat utredningens förslag. Konkurrensverket har även slagit fast att det inte finns några ”övervinster” i branschen, vilket tillsammans med ”operativt kapital” varit de nyord som Reepalu lanserat för att på regeringens uppdrag begränsa den fria företagsamheten”, skriver Annie Lööf i debattartikeln.

Ilmar Reepalus förslag tar inte hänsyn till om skolan är populär, om verksamheten håller hög kvalitet eller om föräldrar, elever, vårdtagare, äldre är nöjda.

”Det är därför svårt att dra någon annan slutsats än att utredningens syfte är att begränsa valfriheten och att få bort privata alternativ. Det gör mig därför bekymrad att regeringen inte tydligt markerat emot en utredning som så tydligt ger uttryck för en stark motvilja mot valfrihet, entreprenörer och den fria företagsamhet som bygger Sverige starkt”, skriver Annie Lööf. Hon skriver vidare:

"Skulle Reepauls utredning bli verklighet så skulle vi befinna oss på ett sluttande plan. När remissvaren nu är så tydliga, när konsekvenserna skulle bli så förödande för valfriheten och tillgänglighet, då är det upp till bevis. Står regeringen på föräldrarnas sida, på elevernas, de vårdsökandes, sjuksköterskornas – kommer man stå upp för valfriheten eller kommer man tvinga populära och välfungerande verksamheter att lägga ned?"

Istället för att presentera förslag för att stärka välfärden väljer Socialdemokraterna att kapitulera och skylla samtliga problem på valfriheten och på de privata aktörer som är verksamma i välfärdssektorn.

"Det är dags att regeringen tar sitt ansvar, dags att man fokuserar på kvalitet, på tillgänglighet och på hur vårdköerna kan kortas. Det är dags att man sätter ner foten och säger nej till Reepalus utredning", skriver Annie Lööf.