Centerpartiet lokalt

Stoppa kilometerskatten nu!

Nästa tisdag ska regeringen presentera sin utredning om kilometerskatten.
Vi tycker kilometerskatten är fel väg att gå eftersom det gynnar vare sig miljön eller företag på landsbygden.

Centerpartiet vill istället belöna de miljövänliga transporterna, exempelvis de som använder förnybara bränslen.

Detta ska ske genom vårt förslag om en klimatrabatt för lastbilar. Det innebär i praktiken att de som väljer miljövänliga alternativ betalar mindre i skatt.

Skattelättnader för dem som kör på förnybart ska bli en drivkraft för att välja det miljövänliga alternativet. Det är vad vi kallar en miljövänlig och närodlad politik!

Håller du med oss? Skriv då under kilometerskattuppropet här!